Prezydent Nowego Sącza szuka dwóch dyrektorów

07.01.2020

Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko: Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Dyrektora Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu. Szczegóły konkursów dostępne w BIP Nowego Sącza w zakładce komunikaty i ogłoszenia/oferty pracy w jednostkach stanowiska kierownicze.

Kandydaci na stanowisko Dyrektora Sądeckiej Biblioteki Publicznej muszą złożyć wniosek o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1 w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Nowego Sącza, w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu do godz. 15:30 z dopiskiem na kopercie: “Konkurs na stanowisko Dyrektora Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu. NIE OTWIERAĆ” (decyduje data wpływu do Urzędu. Nie decyduje data stempla pocztowego!). Szczegóły tutaj: https://bip.malopolska.pl/nowysacz,a,1704874,ogloszenie-o-konkursie-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-sadeckiej-biblioteki-publicznej-im-jozef.html

Kandydaci na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury wnioski wraz z załącznikami powinni składać w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu – NIE OTWIERAĆ” — osobiście w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz — Biuro Obsługi Mieszkańców pok. nr 9 lub przesłać do Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz drogą pocztową (w przypadku przesyłek nie decyduje data stempla pocztowego, lecz liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Nowego Sącza). Szczegóły tutaj: https://bip.malopolska.pl/nowysacz,a,1701082,ogloszenie-o-konkursie-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-miejskiego-osrodka-kultury-w-nowym-saczu.html

rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Piotr Chęciek
play
Słowo za słowo(NS) - Krzysztof Dymura
ZGŁOŚ
interwencje
Wspieraj
RDN
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN