Prezydent Tarnowa przedstawił projekt budżetu na 2022 rok

17.11.2021

Pawie 727 milionów złotych dochodów i niemal 850 milionów wydatków – zakłada projekt budżetu Tarnowa na przyszły rok.

Jak mówi prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, budżet został opracowany na podstawie rządowych przewidywań dotyczących kierunków rozwoju sytuacji gospodarczej.

– Jest to budżet oparty na wskaźnikach Ministra Finansów, który wskazał nam prognozowane dochody. One niestety bardzo zmienione. Wynika to z zasad Polskiego Ładu, który wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 roku. Będziemy mieli mniejsze dochody z podatku PIT, bo mieszkańcy w dużej mierze przestaną go płacić lub będą go płacić w ograniczonej postaci.

Prezydent Tarnowa podkreśla jednak, że miasto spodziewa się innego rodzaju wpływów, jak np. subwencja rozwojowa, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

Według Romana Ciepieli dużym problemem, który wpłynął na wysokość budżetu jest brak podwyżek podatków od nieruchomości i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

– Wpływy są mniejsze niż powinny by być z podatku od nieruchomości i opłat za odpady, ponieważ radni nie zgodzili się na podwyżkę nawet o stopę inflacji, co powoduje dosyć mocne usztywnienie dochodów i one będą na poziomie niepozwalającym pokryć wszystkie wydatki. W związku z tym będą występować dosyć duże napięcia po stronie kosztów, które wcale nie chcą się zatrzymać.

Zgodnie z przedstawionymi informacjami przez prezydenta, wydatki wyniosą niemal 850 milionów złotych. W ich skład wchodzą tzw. wydatki bieżące (ponad 735 milionów złotych) i inwestycje (niemal 114,5 miliona złotych).

Niemal połowa spośród wydatków bieżących, bo 342 miliony złotych pójdzie na utrzymanie i działalność jednostek oświatowych.

Prezydent Tarnowa zapowiada w budżecie także szereg inwestycji.

– Pomimo trudnej sytuacji, czyli wyższych kosztów a mniejszych dochodów, zrealizujemy dosyć spory pakiet inwestycyjny. To są zarówno te, które mają już decyzję np. w ramach Polskiego Ładu, ale oprócz nich planujemy rozwiązania modernizacyjne dróg, na które będziemy składać stosowne wnioski do ministra infrastruktury i liczymy na to, że dostaniemy dofinansowanie. Dodatkowo planujemy przebudowę Parku Wodnego w Mościcach, czy też dostosowanie obiektów sportowych do spodziewanych Igrzysk Europejskich w 2023 roku.

Przedstawiony budżet krytykuje Józef Gancarz z Klubu Radnych PiS.

– Pan prezydent zachowuje się bardzo irracjonalnie. Na początku budżetu mówi, że przez Polski Ład stracimy na podatkach, a następnie przedstawia, że będziemy inwestować z Polskiego Ładu 30 milionów złotych, więc sam sobie zaprzecza. Ponadto pan prezydent dochody, że tak powiem bardzo delikatnie w budżecie pisze, ponieważ na koniec roku zawsze dochody są większe. Moim zdaniem pan prezydent źle czyta Polski Ład. Należy go czytać, że pieniądze z podatków na pewno nie będą mniejsze w 2022 roku niż w obecnym.

Radny zauważa, że budżet spowoduje jeszcze większe zadłużenie miasta. Dodatkowo podkreśla, że brakuje w nim inwestycji, które służyłyby tarnowianom nie tylko z centrum, ale także mieszkającym na obrzeżach.

– Budżet przedstawiony przez pana prezydenta zwiększy zadłużenie miasta do niemal 500 milionów złotych na koniec 2022 roku. Niestety po raz kolejny brakuje mi pieniędzy na inwestycje dla poszczególnych rad osiedla. Będzie to trzeci rok, gdzie nie ma żadnych inwestycji osiedlowych m.in. w Klikowej czy Krzyżu. Gdyby nie Polski Ład i pieniądze, które dostaje Miasto Tarnów od polskiego rządu, m.in. 30 milionów złotych na remonty ul. Nowy Świat, czy ul. Krasińskiego, to praktycznie nic by się w mieście nie zmieniło.

Józef Gancarz apeluje do pozostałych radnych, by podczas pracy nad budżetem zachowali się odpowiedzialnie i z rozwagą.

– Mam nadzieję, że radni do budżetu podejdą bardzo odpowiedzialnie i nie będzie sytuacji jak w poprzednich latach, że tzw. koalicja większościowa, którą ma pan prezydent, będzie głosowała za budżetem ‘w ciemno’. Liczę na rozpoczęcie poważnej dyskusji na temat poszczególnych inwestycji i przeznaczenia środków budżetowych dla wszystkich mieszkańców, na wszystkie osiedla.

Temat budżetu miasta Tarnowa pojawi się na grudniowej sesji Rady Miasta. To wówczas radni zdecydują, czy go poprzeć czy odrzucić.

  • Szczegółowy plan inwestycji:
  • dalszy ciąg modernizacji ul. Lwowskiej – na przyszły rok w planach jest wydatkowanie ponad 7 mln 360 tys. zł;
  • rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie byłego Owintaru – 3 mln 300 tys. zł;
  • budowa ulic Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska – 4 mln 422 tys. zł;
  • modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda – 5 mln 50 tys. zł;
  • budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – 4 mln 56 tys. zł;
  • wyposażenie Pasażu Odkryć (Rynek 4) – 4 mln 824 tys. zł;
  • rozbudowa infrastruktury sportowej dla Igrzysk Europejskich 2023 – 10 mln zł;
  • modernizacja strefy obsługi zawodników Igrzysk Europejskich (przebudowa zespołu basenów letnich w Mościcach na park wodny) – 5 mln zł;
  • przebudowa Przedszkola Publicznego nr 15 – 3 mln 869 tys. zł.
rdn_f TV
play
Słowo za Sowo (M) - Piotr Chęciek
play
Słowo za słowo (NS) - Piotr Ryba
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN