Proste rozliczenia podatkowe? To możliwe!

27.02.2021

Podatki to sposób na finansowanie państwa, dzięki którym może ono pokrywać swoją działalność. Działalność obejmuje między innymi budowę dróg czy utrzymanie szkół oraz szpitali. Oprócz tego, wpływy z podatków wspierają również gorzej sytuowanych obywateli, co pozwala wyrównywać nierówności społeczne. Uiszczanie podatków oraz rozliczenia to obowiązek każdego obywatela. Spójrz co warto wiedzieć o podatkach i jak rozliczyć się najprościej.

Rodzaje podatków

Podatki można podzielić na kilka sposobów. Dzieli się je ze względu na sposób poboru podatków, przedmiot opodatkowania oraz podmiot opodatkowania. Jednym z głównych podziałów jest rozdzielenie ich na podatki pośrednie i bezpośrednie. Podatki pośrednie to takie, które wliczone są w cenę dóbr i usług, co oznacza, że nie są przypisane do konkretnych jednostek. Takimi podatkami są VAT oraz akcyza. Z kolei podatki bezpośrednie nie mogą być przerzucone na inny podmiot i dotyczą konkretnego podmiotu. Wobec danego podmiotu istnieje obowiązek podatkowy i musi on dokonywać rozliczenia podatkowego. Rozliczenie odbywa się poprzez składanie deklaracji lub informacji podatkowej. 

Podatek od nieruchomości przykładem podatku bezpośredniego

Jednym z przykładów podatków bezpośrednich jest podatek od nieruchomości. To podatek obowiązujący właścicieli domów, mieszkań, garaży czy działek. W katalogu tego podatku znaleźć można zarówno nieruchomości, części nieruchomości lub budynków, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i obiekty budowlane pod postacią gruntów oraz budynków. Do opłacania podatku od nieruchomości zobowiązani są właściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści, posiadacze samoistni oraz dzierżawcy nieruchomości, która stanowi własność Skarbu Państwa. 

Istotną informacją w odniesieniu do podatku od nieruchomości są zróżnicowane stawki podatkowe. Istnieje aż 10 różnych stawek podatkowych. Zależą one między innymi od tego, w jaki sposób dana nieruchomość jest wykorzystywana. Inne stawki będą obowiązywały dla nieruchomości wykorzystywanych w celach gospodarczych, inne dla nieruchomości o przeznaczeniu mieszkalnym. W przypadku gruntów ważne jest czy działka przeznaczona jest pod zabudowę czy też do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Wygodna deklaracja in-1 i dn-1 przez Internet 

W odniesieniu do podatku od nieruchomości podatników obowiązują dwa formularze: deklaracja in-1 oraz deklaracja dn-1. Pierwszy formularz powinien być wypełniany przez osoby fizyczne, drugi natomiast przez osoby prawne. Zastanawiasz się jaki sposób rozliczenia jest najwygodniejszy? To zdecydowanie deklaracje podatkowe on-line. Deklaracja online może być wypełniona w zaciszu własnego domu, bez potrzeby wizyty w Urzędzie. Pomocne w tym celu okaże się narzędzie Przyjazne Deklaracje. Jest to narzędzie online, które służy do pomocy w rozliczeniach podatkowych. Dzięki intuicyjnemu kalkulatorowi deklaracji możesz poprawnie wyliczyć odpowiednie stawki podatkowe, wypełnić wszystkie niezbędne pola deklaracji oraz wygenerować komplet dokumentów gotowy do złożenia w Urzędzie w wersji papierowej lub wygodniej – w wersji online. Narzędzie podpowie również jeśli do deklaracji należy dołączyć załączniki. Na koniec deklarację możesz wysłać do urzędu w formie online i również w ten sposób opłacić podatek. To najbardziej wygodna i najszybsza opcja rozliczenia podatkowego. 

Terminy podatkowe – o tym warto pamiętać

Według prawa podatkowego, obowiązek podatkowy musi być spełniony w wyznaczonym terminie. Może być to zarówno konkretny dzień (jak np. 30 kwietnia w przypadku rozliczeń PIT) albo też termin (np. 10 dzień kolejnego miesiąca). Jeśli dany dzień lub termin wypada w weekend lub święto, wówczas obowiązujący jest kolejny dzień roboczy. 

Oto terminy, które warto mieć na uwadze w przypadku rozliczeń podatkowych:

  • Podatek od nieruchomości: osoby fizyczne powinny go opłacać proporcjonalnie do roku podatkowego, czyli do 15 marca, do 15 maja, do 15 września oraz do 15 listopada. W przypadku, gdy kwota nie przekracza 100 zł, wówczas płaci się ją jednorazowo w terminie pierwszej raty. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej podatek ten powinny opłacać do 15 dnia każdego miesiąca, a w styczniu do 31 stycznia.
  • Podatek od środków transportowych – płacony jest w 2 ratach, do 15 lutego oraz do 15 września
  • Podatek rolny – opłacany jest w 4 ratach, do 15 marca, do 15 maja, do 15 września oraz do 15 listopada. Gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, wtedy w terminie pierwszej raty należy opłacić całość. 
  • Podatek leśny – osoby fizyczne płacą go w 4 ratach – do 15 marca, do 15 maja, do 15 września oraz do 15 listopada. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej powinny opłacać go do 15 dnia każdego miesiąca. 
  • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – ta opłata (nie podatek) płacona jest kwartalnie i w terminie do 15 kwietnia należy uiścić stosowną kwotę za I kwartał, do 15 lipca opłatę za II kwartał, do 15 października za III kwartał oraz za ostatni, IV kwartał do 15 stycznia kolejnego roku. 
Wydawca, Artykuł powstał przy współpracy partnera zewnętrznego
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Zbigniew Mączka
play
Słowo za słowo (NS) - Janusz Chruślicki
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN