Renowacja Kirkutu w Tarnowie przykładem dla całej Europy

29.01.2020

Tarnowski cmentarz ma dla społeczności żydowskiej wielkie znaczenie, dziś wyglądem jest jednym z najlepszych w Polsce – mówi naczelny rabin Polski, Michael Schudrich.

Jednocześnie wyraża on pełną aprobatę dla prac Adama Bartosza i jego zespołu, i kończy w ten sposób toczącą się dyskusję na temat nieprawidłowości podczas renowacji tarnowskiego Kirkutu.

– Moje kompetencje są przede wszystkim od strony Halachy – Prawa Żydowskiego. Wszystko było robione pod moim nadzorem i sposób, w jaki to było robione, jest przykładem na całą Polskę i Europę – pełen szacunek dla zmarłych, pełen szacunek dla tradycji żydowskiej. Ja nie mam tu żadnych wątpliwości i jeśli ktoś poddaje to krytyce, to słyszał nieprawdziwe informacje. Bardzo chcę podziękować Adamowi Bartoszowi i całemu jego zespołowi za bardzo ważną i bardzo dobrze wykonaną pracę – mówi.

Przypomnijmy, przeoczenie i niewystąpienie o przedłużenie pozwolenia na renowację tarnowskiego kirkutu wywołały burzę między krakowską Gminą Żydowską, konserwatorem zabytków i Komitetem Opieki Nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie. Jak informowaliśmy, spowodowało to wycofanie pełnomocnictw przez żydowską Gminę.

Wszystko zakończyło się 1000-złotowym mandatem od konserwatora i przekazaniem ponownego pełnomocnictwa do prac i opiekowania się kirkutem dla prezesa Komitetu Opieki Nad Zabytkami Kultury Żydowskiej Adama Bartosza.

– Było to dla mnie bardzo bolesne, właściwie przerażające, ponieważ żaden z tych poważnych zarzutów nie jest prawdziwy. Podsumowując ten projekt, z całą pewnością stwierdzam, że wszystko zostało wykonane z najlepszą starannością, z ogromną odpowiedzialnością za powierzony nam materiał, ten o charakterze religijno-halachicznym, i jednocześnie od strony finansowej, ponieważ to projekt o ogromnej wartości –  mówi Adam Bartosz.

Renowacja cmentarza zakończyła się końcem 2019 roku. Projekt kosztował blisko 3 mln złotych, z czego 2 200 mln pokryła dotacja z Unii Europejskiej, resztę środków pozyskał Komitet m.in. z Ministerstwa Kultury, Miasta Tarnowa, oraz od darczyńców.

Posłuchaj:
Michael Schudrich
Adam Bartosz
Anna Szczepanek
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Michał Koralik
play
Słowo za słowo (NS) - Piotr Stach
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN