Roman Ciepiela: – Tarnów się bogaci. Żyjemy w najlepszym okresie

28.08.2020

O tym, że stajemy się wszyscy bogaci, przekonywał podczas sesji Rady Miejskiej 27 sierpnia prezydent Roman Ciepiela.

Jak już informowaliśmy, prezydent Tarnowa nie otrzymał wotum zaufania od radnych.

Po kilkugodzinnej debacie Rada Miejska 11 głosami za i 14 przeciw nie przyjęła uchwały ws. udzielenia mu wotum zaufania.

Jak wyjaśnia przewodniczący Rady Miejskiej, Jakub Kwaśny, oznacza to, że Rada może teraz podjąć uchwałę o referendum ws. odwołania prezydenta.

Może to się stać na wniosek przewodniczącego lub grupy pięciu radnych.

Prezydent Roman Ciepiela przekonywał radnych w raporcie o stanie miasta, że Tarnów się bogaci i staliśmy się wszyscy bogaci, a miasto jest przyjazne przedsiębiorcom i w najlepszym momencie rozwoju.

– Żyjemy w najlepszym w historii naszego kraju i najlepszym okresie historii naszego miasta. Dowodem niech będzie to, że Tarnów się bogaci. Na jednego statystycznego tarnowianina przypada majątek o wartości ponad 18 tysięcy zł. W ciągu roku majątek miasta wzrósł o 6,9 procent. Staliśmy się wszyscy bogaci. Dochody w 2019 roku są większe o ponad 40 milionów od zakładanego planu z 1 stycznia 2019.

Jak zauważył radny Marek Ciesielczyk, każdy tarnowianin ma jednak  5 tys. zł długu.

Dawno nie byłem świadkiem takiego pudrowania rzeczywistości – ripostował prezydentowi podczas debaty radny Dawid Solak.

– Dawno nie byłem świadkiem manipulowania faktami, rzeczywistością, pudrowania tej rzeczywistości na większą skalę niż zrobił to dzisiaj pan prezydent. Pan nie wycofuje się z tych słów, tylko pan cały czas usilnie twierdzi, że nasze miasto znajduje się w najlepszym momencie swojego rozwoju. Jako jeden z koronnych argumentów, że w mieście dobrze się dzieje, że Tarnów się rozwija, że mieszkańcy są szczęśliwi i zadowoleni podaje prezydent, że wzrasta wartość majątku miasta. Panie prezydencie, wartość majątku komunalnego miasta wzrasta co roku.

Radny Zbigniew Kajpus, który był za udzieleniem wotum zaufania prezydentowi, mówił, że w ubiegłym roku gmina wypracowało 270 proc. zysku więcej niż rok wcześniej i chętnie by powierzył swoje pieniądze prezydentowi.

Procedura zaufania bardziej jest procedurą polityczną – dodaje.

– Jak można nie darzyć zaufaniem kogoś, kto potraf tak dobrze zadbać o nasze wspólne pieniądze. Ja dzisiaj, gdybym mógł powierzyć swoje oszczędności komuś, kto tak dobrze mógłby nimi zarządzać , to bez wahania bym to zrobił. Ale, cóż, od niedawna wiemy, że procedura wotum zaufania jest bardziej procedurą polityczną, niż merytoryczną. I tutaj mieliśmy jaskrawy przykład, że tak naprawdę celem jest działanie, które umożliwiłoby przeprowadzenie referendum, na podstawie którego można byłoby odwołać demokratycznie wybranego prezydenta.

Roman Korczak w nawiązaniu do raportu o stanie miasta w 2019 roku, podkreśla, że sytuację obrazuje to, że banki nie chciały udzielić miastu kredytu.

– Banki przecież zarabiają na udzieleniu kredytu, a przeważnie gminy są na tyle dobrymi klientami, że baki chętnie tych kredytów udzielają. I tu się nagle okazało, że żaden z banków nie przystąpił bądź wycofał się z udzielenia kredytu dla miasta. Jaki może być tego powód? Jedynie taki, że udzielenie kredytu miastu było zbyt dużym ryzykiem dla banku. To oznacza, że banki trochę inaczej oceniły działalność finansową miasta i inaczej patrzą na to, niż to, co utaj słyszeliśmy.

Podczas debaty o stanie miasta Piotr Górnikiewicz wskazał na 5 grzechów głównych prezydenta: brak zaplecza politycznego, stabilnej większości w Radzie, brak możliwości lobbingu na poziomie województwa i kraju, fatalna i niezrozumiała polityka personalna oraz inwestycje nie przekładające się w dużej mierze na rozwój gospodarczy miasta.

– Panie prezydencie, trudno jest zapanować nad stutysięcznym miastem, skoro ma się trudności z zapanowaniem nad czternastoma radnymi skupionymi w koalicyjnym klubie. Ze zdumieniem wysłuchałem – jak większość radnych – opinii pana prezydenta i opowieści o tym, że Tarnów jest w swoim najlepszym momencie rozwoju. Brak wizji miasta nowoczesnego. Jeśli byłoby tak dobrze, przedsiębiorcy nie przenosiliby biznesu do innych miast. Jakie pensie są w Tarnowie, wszyscy wiemy, to w większości prace za najniższe wynagrodzenie. Dlatego możemy powtarzać, że jest super, tylko rzeczywistość za oknem wygląda zupełnie inaczej.

– Nie ma sensu urządzać referendum ws. odwołania prezydenta – mówiła radna Krystyna Mierzejewska.

Zaapelowała jednak do prezydenta, by częściej słuchał radnych.

– Mamy pandemię i nie ma sensu jakiegokolwiek referendum urządzać. Po drugie, żeby odwoływać prezydenta, to trzeba mieć kandydata na jego miejsce. Robienie teraz zamieszania w mieście, odwoływanie, referendum, itd., nie są nam teraz potrzebne. Potrzebny jest nam teraz spokój i kompromis. Jeśli chodzi o pana prezydenta, to bardzo bym prosiła, żeby jednak więcej czasu poświęcał radnym, słuchał ich, zastanawiał się, czy nie maja często racji.

Radny Mirosław Biedroń zwrócił uwagę w kontekście raportu prezydenta o tym, ze Tarnów się bogaci, że co krok na głównych ulicach są lokale do wynajęcia po znikających sklepach.

Dodajmy, że za udzieleniem absolutorium prezydentowi za wykonanie ubiegłorocznego budżetu głosowało natomiast 13 radnych. 12 było przeciw.

Posłuchaj:
Roman Ciepiela
Dawid Solak
Zbigniew Kajpus
Roman Korczak
Piotr Górnikiewicz
Krystyna Mierzejewska
Jadwiga Koziol
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Życzenia bpa Andrzeja Jeża z okazji wspomnienia św. Franciszka Salezego - patrona dziennikarzy
play
Słowo za słowo (M) - Mateusz Janiczek
play
Słowo za słowo(NS) - Krzysztof Dymura
ZGŁOŚ
interwencje
Wspieraj
RDN
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN