Rozdano Perły Tarnowa za najlepsze prace dyplomowe

23.09.2021

Tarnowskie Towarzystwo Naukowe przyznało nagrody za najlepsze prace licencjackie i magisterskie.

W tym roku Perły Tarnowa trafiły do siedmiu osób, które napisały najlepsze prace dyplomowe.

Magdalena Sołtys została nagrodzona za pracę na temat autorytetu nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej.

– Dzięki tej pracy chciałam zaprezentować, jak obecnie ukazywany jest autorytet nauczyciela i okazało się, że wiąże się on z szacunkiem. Autorytetu nie zdobywa się przez kilka początkowych lekcji w klasie, ale przez całą karierę zawodową. Bycie nauczycielem wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ale także satysfakcją.

Maria Domagała otrzymała Perłę za pracę magisterską dotyczącą roli bajek w rozwijaniu wrażliwości dzieci.

– Praca przysporzyła mi dużo radości w pisaniu, bo jest to moja pasja. Myślę że osiągnęłam zamierzony cel i pokazałam, że bajka jest nierozerwalnym sposobem na pokazanie dziecku świata, na informowanie dziecka, a także na rozwijanie jego wszystkich funkcji – zarówno poznawczych, jak i ruchowych.

Jak mówi prezes Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego i Senator RP prof. dr hab. Kazimierz Wiatr, rozdanie ‘Pereł Tarnowa’ to wielkie święto dla Tarnowa, które chciałoby być silnym ośrodkiem akademickim w Małopolsce.

– To są prace dyplomowe na najwyższym poziomie i bardzo się cieszymy, że takie tutaj powstają. Jest to duże święto dla Tarnowa. Dla nas, jako naukowców, najważniejszy jest element badawczy. Oczywiście, zwracamy uwagę i dodajemy dodatkowe punkty, że praca jest o Tarnowie czy ziemi tarnowskiej, ale największy jest poziom naukowy, czyli z jednej strony czym się dyplomant zajął, a z drugiej jak profesjonalnie to zrobił i jaki to wnosi dorobek, bo te opracowania zostają i ktoś za kilkadziesiąt lat może do nich sięgnąć i zobaczyć, co myśleli studenci.

Rozdanie nagród za najlepsze prace dyplomowe to także ważny dzień dla opiekunów prac.

– Dla promotora, który przez rok pracuje ze studentem to ogromna radość i wyróżnienie. Kiedy prowadzi się pracę, jest się obok studenta i na bieżąco kontroluje się i dostrzega, jak ona powstaje i na końcu, gdy jest już ona napisana, to sprawia ogromną satysfakcję, że student chciał skorzystać z pomocy – mówi promotor jednej z wyróżnionych prac, dr hab. Małgorzata Pachowicz, prof. PWSZ.

W tym roku z powodu przerwy spowodowanej pandemią wręczono nagrody za 2019 i 2020 rok.

Laureaci otrzymali również nagrody finansowe.

 

Lista nagrodzonych:

Za rok 2019:

– Pierwsza nagroda w kategorii praca licencjacka – Magdalena Sołtys za pracę pt. ‘Autorytet nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w opinii nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie’ napisanej pod kierunkiem dr hab Elżbiety Osewskiej.

– Pierwsza nagroda w kategorii praca magisterska – Maria Domagała za pracę pt. ‘Rola bajek w rozwijaniu wrażliwości dziecka w wieku przedszkolnym na przykładzie badań przeprowadzonych w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali’ napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Niedojadło.

– Wyróżnienie za pracę licencjacką – Aleksandra Stepek za pracę pt. ‘Dymorfizm płciowy podstawowych cech budowy somatycznej i wybranych prób sprawności motorycznej dzieci w wieku 11-15 lat’ napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Żarowa.

– Wyróżnienie za pracę magisterską – Małgorzata Hałun za pracę pt. ‘Zasłużone postacie w dziejach miasta Tarnowa w działalności administracyjnej, kulturalno-oświatowej, naukowej, sportowej (XVI-XXI w.)’ napisanej pod kierunkiem dr hab. Anny Pachowicz, prof. PWSZ.

Za rok 2020:

– Pierwsza nagroda w kategorii praca licencjacka – Angelika Król za pracę pt. ‘Integracja sensoryczna w edukacji polonistycznej (na przykładzie wybranych szkół powiatu nowosądeckiego’ napisanej pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Pachowicz, prof PWSZ.

– Pierwsza nagroda w kategorii praca magisterska – Szymon Łucyków za pracę pt. ‘Udział studentów PWSZ w Tarnowie w życiu kulturalnym miasta’ napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Wilkoń.

–  Wyróżnienie za pracę magisterską – Jolanta Grabczyńska za pracę pt. ‘Ratownictwo Chemiczne na przykładzie Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie’ napisanej pod kierunkiem dr hab. Anny Pachowicz, prof PWSZ.

Posłuchaj:
Magdalena Sołtys
Maria Domagała
prof. dr hab. Kazimierz Wiatr
dr hab. Małgorzata Pachowicz, prof. PWSZ
Jakub Sajdak
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Paweł Augustyn
play
Słowo za słowo(NS) - Jacek Lelek
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN