Rusza XI Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe w Starym Sączu

26.07.2021

Do soboty (31.07) w Starym Sączu możecie posłuchać specjalistów z różnych dziedzin. Rozpoczyna się XI Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe Idee – Człowiek – Filozofia. W tym roku hasłem wydarzenia jest: “Dialog jako otwarcie na prawdę”.

Mogę zapewnić, że konferencje nie będą nudne – mówi prof. Włodzimierz Dłubacz, pomysłodawca i główny organizator seminarium. – Wykłady są krótkie, a po nich są dyskusje. Każdy z sali może zadać pytanie, dopowiedzieć coś.  Tematy są bardzo różne, a specjaliści naświetlają problem z kilku punktów widzenia – dodaje.

Wstęp na wykłady jest bezpłatny, ale przy ograniczonej liczbie miejsc. Wśród prelegentów są między innymi mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, redaktor Jan Pospieszalski czy minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

XI Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe
Idee – Człowiek – Filozofia

DIALOG JAKO OTWARCIE NA PRAWDĘ

Poniedziałek – 26 lipca 2021

13.00 –  Recepcja (Centrum OPOKA)
14.00 –  Obiad
15.00 – Otwarcie Seminarium
Powitanie uczestników
– (ks. Paweł Broński, dyr. OPOKA; burmistrz Jacek Lelek)
            O istocie i sensie dialogu – słów kilka
– prof. Włodzimierz Dłubacz (KUL, Lublin)

Dialog w filozofii i nauce
prowadzenie – prof. Włodzimierz Dłubacz (KUL, Lublin)

Referaty:

          Dialog i filozofia
– prof. Włodzimierz Dłubacz (KUL, Lublin)
          Uniwersytet Katolicki miejscem dialogu wiary (teologii) i rozumu (nauki).
Koncepcja św. Jana Pawła II

– ks. dr Grzegorz Martyna (WSHP, Sandomierz)
         Czy woluntaryzm etyczny kreuje kulturę dialogu?
– ks dr Andrzej Sołtys (PRz, Rzeszów)

Dyskusja i przerwa kawowa

          Idee ochrony dziedzictwa przyrodniczego
w kontekście zagrożeń fauny wschodniej Polski

– prof Grzegorz Grzywaczewski (FOŚiGW, Lublin)
          The truth, falsehood, dogma.
Dilettante’s view of the current state of science on the example of physics and not only
Prawda, fałsz, dogmat.
Pogląd “dyletanta” na aktualny stan nauki na przykładzie fizyki i nie tylko.

– dr Marek Stefaniak (Universität zu Köln, Toronto)
          Jedna Rodzina Człowiecza i wielość ras ludzkich – dialog polityczny czy naukowy?
– ks. mgr Stanisław Pietrzak (WSD, Tarnów)

Dyskusja

19.00 – Kolacja

20.00 – Projekcja filmu dokumentalnegoIch prawdziwe cele
– Krzysztof Stanios (Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi, Kraków)

Wtorek – 27 lipca 2021

7.00 – Msza św.
8.00 – Śniadanie
9.00 – Dialog w polityce i gospodarce
prowadzenie – prof. Mieczysław Ryba (KUL, Lublin)

Referaty:

           O wartościach w prawie pracy.
– prof. Anna Musiała (UAM, Poznań)
Dialog społeczny w gospodarce
– mgr inż. Jacek Silski (prez. Wlkp. Zw. Pracod., Poznań; b. Przew. Woj. Rady Dialogu Społ.)
   Dylematy dotyczące decyzji budowy CPK
– mgr Stefan Kawalec (b. min. finans. RP, Warszawa)
         Dialog na rynku pracy
– mgr Andrzej Pruszkowski (dyr. Woj. U.P. w Lublinie; b. prezydent Lublina)
         Dialog na temat przyszłości Afganistanu
– mgr Jakub Gajda (UŁ, Łódź)     

               Dyskusja

12.30 – Obiad

14.00 – Wycieczka – Muzeum Lachów, kościół parafialny
i miejsce urodzenia św. Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu

16.00 – Wolność gospodarcza w praktyce – dyskusja panelowa “Pomyśl o Przyszłości”
prowadzenie: Janusz Komurkiewicz (członek zarządu FAKRO)

uczestnicy: R. Florek, S. Kawalec, J. Silski, A. Pruszkowski

18.00 – Kolacja

19.15 – Film – “Ordo Iuris – kto za nimi stoi ?”

20.00 – Rola prawa w dialogu społecznym: gwarancja ładu czy narzędzie rewolucji
– mec. Jerzy Kwaśniewski (prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris)

Środa – 28 lipca 2021

7.00 – Msza św.
7.30 – Śniadanie
8.00 – Wycieczka – Karpacka Troja w Trzcinicy

14:00 – Obiad

15.00 –  Dialog międzypokoleniowy i w rodzinie
prowadzenie – prof. Wojciech Daszkiewicz (KUL, Lublin)

Referaty:

Rodzina: społeczność naturalna czy konwencjonalna?
– prof. Włodzimierz Dłubacz (KUL, Lublin)
Nowe formy życia małżeńsko-rodzinnego
– dr Bogdan Więckiewicz (UP, Kraków)
Roberta Spaemanna wychowanie do rzeczywistości
– ks. prof. Józef Kożuchowski (UG, Gdańsk)
Dialog Kościoła z pokoleniem dorosłych katolików
– ks. prof. Jan Bartoszek (WSD, Tarnów; dyr. RDN Małopolska, Tarnów)
Komunikacja międzypokoleniowa w firmach rodzinnych
– dr Elżbieta Sternal (rektor Uczelni Lingwistyczno-Technicznej, Przasnysz)
  
               Dyskusja

18.00 – Spotkanie z ks. dr Manfredem Deselaers’em
(Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu)

19.00 – Kolacja

20.00 – “Warto rozmawiać” w Starym Sączu (kino Sokół – Stary Sącz)
red. Jan Pospieszalski: Prawda – Krzyż – Wyzwolenie.
– wystąpienie poprzedzone filmem (30min) – Ks. Blachnicki – świadectwo niepokornego

uczestnicy panelu:
dr Robert Derewenda (KUL, Lublin), prof. Włodzimierz F. Dłubacz (KUL, Lublin), prof. Mieczysław Ryba (KUL, Lublin)
Czwartek – 29 lipca 2021

7.00 – Msza św.
8.00 – Śniadanie
9.00 – Wycieczka – zabytki drewniane, stare kościoły lub Jaworzyna Krynicka

13.30 – Obiad

15.00 – Dialog międzykulturowy i dialog w sztuce
prowadzenie – prof. Robert Ptaszek (KUL, Lublin)

Referaty:

          Grupy etniczne na Sądecczyźnie
– dr Robert Ślusarek (dyr Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu)
          Dialog kulturowy i cywilizacyjny z perspektywy filozofii realistycznej
              – prof. Paweł Skrzydlewski (PWSZ, Chełm)
          Między koegzystencją a konfliktem – oblicza cywilizacji
– prof. Wojciech Daszkiewicz (KUL, Lublin)
          Artystyczny performans jako przestrzeń dialogu z Bogiem i ludźmi
– dr Magdalena Owczarek (AM, Łódź)

Dyskusja i przerwa kawowa

          Twórczość Przemysława Dakowicza, czyli prawda historyczna
i dialog pokoleń w literaturze

– prof. Dorota Heck (UWr, Wrocław)
          Dialog historii z literaturą na przykładzie powieści Pułaski
– prof. Wojciech Kudyba (UKSW, Warszawa)

                 Dyskusja

19.00 – Kolacja

20.00 – Koncert – Tibi cantamus Domine. Recital Wioletty Liber.
Kościół św. Elżbiety, Stary Sącz

Piątek – 30 lipca 2021

7.00 – Msza św.
8.00 – Śniadanie
9.00 – Dialog w życiu społecznym i religijnym
          prowadzenie – prof. Paweł Skrzydlewski – (PWSZ, Chełm)

Referaty:

          Liberalne prawa naturalne i autokreacja moralna
– prof. Andrzej Bryk (UJ, Kraków)

          Między obrządkiem łacińskim i bizantyńskim.
Przejawy dialogu religijnego w Polsce międzywojennej

– prof. Mieczysław Ryba (KUL, Lublin)
Dialog kościoła katolickiego z islamem. Aspekty filozoficzne
– prof. Robert Ptaszek (KUL, Lublin)

Dyskusja i przerwa kawowa

          Kardynał Stefan Wyszyński – człowiek dialogu
                 – o. prof. Paweł Mazanka (UKSW, Warszawa)
Oecuménisme – dialogue au sein du christianisme
          Ekumenizm – dialog w ramach chrześcijaństwa
– ks. mgr Wiesław Gronowicz (IPC, Paryż)
          Ekonomia daru, jako metoda Franciszka w dialogu z dzisiejszym światem
                 – prof. Krzysztof Gładkowski (UWM, Olsztyn)

Dyskusja

12.30 – Obiad

13.00 – Wycieczka – Góra Zyndrama
– w roli przewodnika dr Robert Ślusarek (dyr Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu)
          17.00 – Spotkanie z przewodniczącym Rady Programowej Forum Ekonomicznego
Zygmuntem Berdychowskim – inspiratorem i organizatorem dialogu

19.00 – Kolacja

          20.00 – Absurdy w prawie i polityce
– prof. Przemysław Czarnek (KUL, Lublin; Min.EiN, Warszawa)
                     Rozmowy o nauczaniu i wychowaniu
     – spotkanie z Ministrem Edukacji i Nauki,
prof. Przemysławem Czarnkiem
                  

Sobota – 31 lipca 2021

7.00 – Msza św. (na Ołtarzu Papieskim)
8.00 – Śniadanie
9.00   Komunikaty doktorantów
prowadzenie – prof. Włodzimierz Dłubacz (KUL, Lublin)
                  O potrzebie edukacji klasycznej
– mgr Paulina Subocz-Białek (UWr, Wrocław)
                  Dialog jako wychowanie do cnoty
– mgr Bruno Sadok (KUL, Lublin, Ukraina)
                  Vendetta w prawie europejskim ?
– mgr D. Daczkowski (Lex-Principium, Biała Podlaska)
Interdisciplinarity as a dialogue platform for philosophy and media sciences
– mgr Agata Paszek (UPJP II, Kraków) i mgr Barbara Sitko (UP JP II, Kraków)

Dyskusja i przerwa kawowa

La conception de l’homme chez Platon comme une tentative de “surmonter” le pessimisme anthropologique
Platona koncepcja człowieka jako próba „przezwyciężenia” pesymizmu antropologicznego

– mgr R. Sykała (IPC, Paryż)
Wspólna droga do Światła Jana Pawła II. Dialog kultur i religii.
– mgr Klaudia Jeznach (UHP, Czestochowa)
O. Jacek Woroniecki OP – nie tylko etyk
– mgr Marian Kryk (KUL, Lublin)

12:00 – Wręczanie certyfikatów i zakończenie Seminarium

13:00 – Obiad

* Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie

rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Grzegorz Gotfryd
play
Słowo za słowo (NS) - Marta Słaby
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN