Rząd przekazał pieniądze na osuwiska. Sprawdź, gdzie trafią!

08.06.2021

Blisko 1,5 miliona złotych trafiło do subregionu sądeckiego. To pozwoli na stabilizację osuwisk, odbudowę uszkodzonych dróg, ale także na wykonanie niezbędnych dokumentacji.

Powiat gorlicki będzie mógł wykonać prace w miejscowości Ropa, na które otrzymał prawie milion złotych. Z kolei powiat nowosądecki dostał pieniądze na dokumentację potrzebną do prac przy tej samej drodze powiatowej Ropa-Wawrzka-Florynka tylko, że w miejscowości Florynka.

Rządowe pieniądze pozwolą też na przygotowanie dokumentacji dotyczącej stabilizacji osuwisk: w Jurkowie przy drodze Mszana Górna – Podłopień, a także w Rożnowie przy drodze Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa Posadowa.

Dodatkowo pieniądze trafiły do gmin. Kamionka Wielka wykona dokumentację dotyczącą stabilizacji osuwiska i odbudowy drogi “Wolniki” w miejscowości Mszalnica. Piwniczna może wykupić grunt, który ułatwi prace na osiedlu Witkowskim, ale też wykona dokumentacje potrzebną do stabilizacji osuwiska na osiedlu Podbukowiec.

Wykaz zadań, którym zostało przyznane dofinansowanie:

L.p.

J.S.T.

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

1.

Gmina Kamionka Wielka

Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwisk wraz z odbudową drogi „Wolniki” (dz. ewid. nr 15) w m. Mszalnica w km 0+350-0+630

120 000,00

2.

Gmina Piwniczna-Zdrój

Wykup gruntów w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Witkowskie Piwniczna-Zdrój nr K293572 w km 0+177-0+237

44 800,00

3.

Gmina Piwniczna-Zdrój

Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska nr 116967 wraz z odbudową drogi wewnętrznej na działce gminnej nr 2111/175 w Piwnicznej-Zdroju w km 0+260-0+290

32 000,00

4.

Gmina Zakliczyn

Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwisk (2 0/1, 2 0/2) wraz z odbudową drogi gminnej nr K203340 w m. Paleśnica w km 0+000-0+720

3 370 000,00

5.

Gmina Zakliczyn

Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwisk (03, 04, 05) wraz z odbudową drogi gminnej nr K203345 (G15) w m. Faliszewice w km 0+220-1+100

88 000,00

Razem Gminy:

3 654 800,00

6.

Powiat Gorlicki

Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska w m. Ropa w ciągu drogi powiatowej 1504K Ropa- Wawrzka -Florynka wraz z odbudową drogi w km 2+112 – 2+149 i przepustu w km 2+135

993 000,00

7.

Powiat Limanowski

Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1616 K Mszana Górna – Podłopień w km 10+525 – 10+565 w m. Jurków

80 000,00

8.

Powiat Nowosądecki

Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska nr 35112 oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1504 K Ropa – Wawrzka – Florynka w km 7+800 – 7+860 wraz z odbudową przepustu w km 7+810 w m. Florynka

70 000,00

9.

Powiat Nowosądecki

Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk nr 72905 i 112148 oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1449K Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa Posadowa w km 11+515-11+675 oraz 11+815-11+945 w m. Rożnów

80 000,00

10.

Powiat Tarnowski

Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska nr 24014 celem zabezpieczenia drogi powiatowej 1387K relacji Siepietnica – Lubaszowa w km od 26+440 do 26+640 (poniżej cmentarza)

80 000,00

Razem Powiaty:

1 303 000,00

11.

Samorząd Województwa Małopolskiego

Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia DW 773, odc. 060 km 0+140-0+260 w m. Sułoszowa

2 160 000,00

Razem Samorząd:

2 160 000,00

Łącznie:

7 117 800,00

Najwyższe dofinansowanie trafi do gminy Zakliczyn: łącznie 3 458 000 zł na dwa zadania.

Posłuchaj:
Relacja
Maria Mółka, fot. zdjęcie ilustracyjne
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Roman Ciepiela
play
Słowo za słowo (M) - Sławomir Paterek
play
Słowo za słowo (NS) - Magdalena Majka
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN