Sądeckie organizację podpisały deklaracje współpracy w obronie wartości chrześcijańskich i patriotycznych

31.10.2020

W ten sposób reagują na trwające w kraju demonstracje w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że aborcja eugeniczna jest niezgodna z konstytucja.

Kościołowi Katolickiemu należy się szacunek bez względu na wyznawana wiarę i światopogląd. Dorobek Kościoła dla naszej Ojczyzny jest bezsprzeczny – czytamy w deklaracji.

Pod deklaracją podpisali się przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, Klubu „Gazety Polskiej”, Młodzieży Wszechpolskiej i Zjednoczenia Wszechpolskiego.

Cała treść deklaracji:

Deklaracja współpracy w obronie wartości chrześcijańskich i patriotycznych

Przedstawiciele i członkowie niżej wymienionych organizacji, zgromadzeni na spotkaniu w dniu 29.10.2020 r. :

1. NSZZ „Solidarność” Region Małopolska Oddział nr 1

2. Klub „Gazety Polskiej” w Nowym Sączu

3. Koło Młodzieży Wszechpolskiej w Nowym Sączu

4. Zjednoczenie Wszechpolskie

obserwując z niepokojem nasilające się protesty środowisk lewicowych w Polsce wyrażają swój zdecydowany i stanowczy sprzeciw wobec:

– niszczenia dorobku Pokoleń Polaków,

– niszczenia Polskiej Kultury i Tradycji,

– niszczenia pomników osób zasłużonych dla naszego Narodu,

– ataków i niszczenia kościołów oraz profanacji miejsc kultu religijnego,

– obrażania uczuć religijnych, ataków na kapłanów i zakłócania uroczystości religijnych

– niszczenia mienia państwowego i prywatnego.

Uważamy, iż są to działania antypolskie i szkodzą polskiej racji stanu. Kościołowi Katolickiemu w Polsce należy się szacunek bez względu na wyznawaną wiarę czy światopogląd. Dorobek Kościoła dla naszej Ojczyzny jest bezsprzeczny. To duchowni tego Kościoła zakładali i prowadzili szkoły, uczelnie wyższe, zakłady opiekuńcze, szpitale. Kościoły były wsparciem dla Polaków podczas zaborów, okupacji oraz w chwilach powstawania NSZZ „Solidarność”, w stanie wojennym, wsparciem dla ludzi pracy i organizacji studenckich. Wielu kapłanów straciło zdrowie a nawet życie głosząc prawdę i stając po stronie ludzi uciśnionych. To również dzięki kapłanom i wsparciu Papieża Polaka Jana Pawła II dziś mamy demokrację i swobodę publicznego wyrażania poglądów.

Przedstawiciele wyżej wymienionych środowisk deklarują wolę współpracy w zakresie dbania o polskie wartości i symbole. Deklarują współpracę dla obrony tak trudno wywalczonej wolności.

Apelujemy do wiernych o odważne wyrażanie przywiązania do wartości chrześcijańskich.

Nasza deklaracja ma formułę otwartą. Zapraszamy wszystkie środowiska, które podzielają poglądy wyrażone w deklaracji do współpracy i do jej podpisania.

Organizacje będące sygnatariuszami niniejszej deklaracji zachowują swoją autonomię i niezależność.

rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Kazimierz Koprowski
play
Słowo za słowo(NS) - Artur Czarnecki
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN