Tarnowianie mogą wyrazić swoją opinię na temat rozwiązywania problemów społecznych. Miasto liczy na sugestie

12.05.2022

Ma być ‘szyta na miarę’, dostosowana do potrzeb mieszkańców. Miasto przygotowuje ‘Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych’ dla Tarnowa i chce, by mieszkańcy wypowiedzieli się na ten temat.

Jak powiedziała Radiu RDN Małopolska dyrektor Centrum Usług Społecznych Dorota Krakowska, strategia skupia się na problemach, z którymi osoby i rodziny nie są w stanie poradzić sobie samodzielnie.

– ‘Strategia rozwiązywania problemów społecznych’ to kluczowy dokument strategiczny, określający kierunki długofalowej polityki społecznej miasta. Przewiduje opracowanie i realizację gminnej strategii ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, wspierania osób niepełnosprawnych, pieczy zastępczej, jak również tych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Poprzez konsultacje urzędnicy chcą dowiedzieć się, co na temat strategii myślą mieszkańcy i jakie potrzeby w tej kwestii zgłaszają, ponieważ ma ona służyć właśnie im.

– Przede wszystkim konsultacje służą do tego, żeby mieszkańcy wypowiedzieli się, co chcą, żeby miasto realizowało. Działania, zapisane w dokumencie, są skierowane właśnie do mieszkańców miasta. Należy zwrócić szczególną uwagę na osoby i rodziny, borykające się z jakimiś problemami społecznymi, potrzebujące wsparcia systemów zabezpieczenia społecznego. Chcemy, żeby mieszkańcy wypowiedzieli się, czy faktycznie w tym kierunku działać, czego jeszcze potrzebują, czego nie ma w tym dokumencie.

Wszystkie uwagi zgłoszone przez mieszkańców będą analizowane, a w ‘Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych’ wprowadzone zostaną odpowiednie poprawki przed jej ostatecznym uchwaleniem przez Radę Miasta.

Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski odnośnie ‘Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych’ do 23 maja. Należy to zrobić przy pomocy specjalnego formularza, dostępnego na stronie internetowej miasta. Tam też znajduje się projekt dokumentu, z którym trzeba się wcześniej zapoznać.

Wypełnione formularze należy przesłać pocztą na adres: Centrum Usług Społecznych 33-100 Tarnów al. Matki Bożej Fatimskiej 9 z dopiskiem ‘Konsultacje społeczne SRPS’ lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: strategia@cus.tarnow.pl.

rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Piotr Chęciek
play
Słowo za słowo (NS) - Jacek Lelek
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN