Tarnowska PWSZ wciąż z nauczaniem hybrydowym

27.01.2022

Zajęcia praktyczne stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego, pozostałe w większości online – tak do końca semestru będzie wyglądać nauka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

Jak mówi rzecznik tarnowskiej uczelni Piotr Kopa, na razie nie wprowadzono bardziej restrykcyjnych obostrzeń, a decyzję o ewentualnym nauczaniu zdalnym, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, podejmują dziekani wydziałów.

– W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie nadal obowiązują zasady, zgodnie z którymi dopuszcza się możliwość prowadzenia kształcenia w trybie zdalnym z wyłączeniem zajęć praktycznych, których efekty uczenia się w zakresie umiejętności nie mogą zostać uzyskane w trybie zdalnym. Za organizację kształcenia w ramach wydziału odpowiedzialni są dziekani i to oni, w oparciu o wnioski kierowników katedr, podejmują decyzję odnośnie poszczególnych kierunków i grup.

Jak jednak będzie wyglądać zimowa sesja egzaminacyjna na uczelni? Pod uwagę brane są różne scenariusze.

– Jeżeli liczebność grupy studenckiej nie pozwala na zachowanie reżimu sanitarnego, oczywiście dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń w sesji zimowej w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jeżeli jednak takiej możliwości nie ma, egzaminy odbywają się stacjonarnie z zachowaniem bardzo restrykcyjnych reżimów sanitarnych – dodaje Piotr Kopa.

Rozporządzenie rektora PWSZ dr hab. Małgorzaty Kołpy, związane z nauczaniem hybrydowym obowiązuje do końca zajęć w semestrze zimowym (tj. do 18 lutego). Organizacja roku w semestrze letnim ma zostać przekazana po sesji zimowej.

rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Arkadiusz Mikuła
play
Słowo za słowo (NS) -Wacław Ligęza
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN