Tarnowski rynek pracy 2019. PUP publikuje dane

23.08.2020

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie opublikował dane dotyczące zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnowskim w roku 2019.

Zawody deficytowe to takie, na które istnieje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba bezrobotnych w danym zawodzie. Zawody nadwyżkowe natomiast to takie, na które istnieje na rynku pracy niższe zapotrzebowanie niż liczba bezrobotnych w danym zawodzie.

Na rynku pracy w 2019 roku brakowało pracowników call center, specjalistów do spraw sprzedaży, pracowników wykonujących dorywcze prace proste, czy asystentów nauczycieli.

Kłopoty z znalezieniem zatrudnienia miał natomiast personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp, specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości, biolodzy, nauczyciele kształcenia zawodowego oraz artyści.

– mówi Iwona Stadnik, naczelnik Wydziału Pośrednictwa Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie.

– W 2017 roku więcej było zawodów nadwyżkowych niż w ubiegłym roku. Utrzymują się praktycznie te same zawody, można do nich zaliczyć ekonomistów i specjalistów administracji publicznej. W tym roku doszli jeszcze fizjoterapeuci i masażyści.
– Jeżeli chodzi o zawody deficytowe, na pewno ten trend się utrzymuje i to widzimy również po ofertach pracy, które wpływają do nas do urzędu. Dominują zawody z branży budowlanej, transportowej, medyczno-opiekuńczej i gastronomicznej. Takich ofert pracy również u nas w urzędzie mamy najwięcej.

Wśród bezrobotnych znaczny odsetek, bo ponad 10%, stanowią osoby bez zawodu. To oznacza, że co dziewiąta osoba bezrobotna z terenu powiatu tarnowskiego nie posiadała przygotowania zawodowego.

– mówi Iwona Stadnik.

– Są to osoby, które ukończyły szkoły ogólnokształcące, gdzie nie mają żadnego wyuczonego zawodu, ale też osoby, które nie wykonywały jeszcze żadnego zawodu. Do każdej osoby podchodzimy indywidualnie i dobieramy formy wsparcia uzależnione od jej możliwości, doświadczenia zawodowego i właśnie wykształcenia. Mamy tutaj też staże zawodowe, z których bardzo chętnie korzystają zarówno osoby młode, które dopiero co ukończyły szkoły, jak i pracodawcy. Dzięki temu mogą sobie przyuczyć młodą osobę, a następnie zatrudnić już jako pracownika, który ma jakieś doświadczenie.

Na koniec 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie zarejestrowane były 4064 osoby. To o 1024 osoby mniej niż w roku poprzedzającym.

Małopolska, ze stopą 4,1%, zajmowała trzecie miejsce w kraju pod względem najniższej stopy bezrobocia.

Posłuchaj:
Iwona Stadnik
Anna Szczepanek, fot. archiwum
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Michał Kądziołka
play
Słowo za słowo(NS) - Paweł Ptaszek
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN