Tarnowskie szkoły poszukują nauczycieli

19.08.2021

W mieście jest 28 ofert pracy dla dydaktyków, z czego 7 to propozycje zastępstw.

Magistrat podaje, że obecnie najwięcej ofert jest dla nauczycieli informatyki oraz przedmiotów zawodowych. Potrzebni są także nauczyciele języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, fizyki z astronomią, matematyki, historii, biologii, geografii, wychowania fizycznego i techniki.

Pracę w miejskich placówkach znajdą także: psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, czyli specjalista zajmujący się osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz surdopedagog, który zajmuje się nauczaniem i wychowaniem osób głuchych i niedosłyszących.

Tymczasem w Powiatowym Urzędzie Pracy na zatrudnienie czeka ponad 200 nauczycieli.

Według dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie Stanisława Dydusiaka, liczba zarejestrowanych bezrobotnych nauczycieli nie jest bardzo duża.

– W naszym urzędzie ogólnie zarejestrowanych jest ok. 200 nauczycieli, z tego ok. 90 z miasta Tarnowa i ponad 110 z powiatu tarnowskiego. Nie jest to liczba aż tak bardzo zatrważająca, bo nasz urząd obsługuje teren zamieszkały przez ponad 300 tys. mieszkańców, więc to stanowi niewielki odsetek.

Wśród zarejestrowanych bezrobotnych pracowników placówek oświatowych, najwięcej jest pedagogów (56 osób). Oprócz nich pracy szukają nauczyciele przedszkola (21), języka polskiego (20 osób), wychowania fizycznego (20), języków obcych (18), matematyki (9).

Dyrektor PUP w Tarnowie przekazuje, że w ciągu ostatnich lat liczba bezrobotnych nauczycieli jest względnie stała.

– Mimo obaw przed kilkoma laty, kiedy była wprowadzana reforma szkolnictwa, liczba zarejestrowanych nauczycieli jest mniej więcej zbliżona. Nie było żadnego gwałtownego skoku. Mniej więcej są to stałe dane. Uważam że reforma nie spowodowała jakiegoś większego utrudnienia dla nauczycieli.

Według Urzędu Miasta Tarnowa, najwięcej wakatów występuje w Niepublicznej Niepłatnej Szkole Podstawowej, Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych oraz w Przedszkolu Publicznym nr 15.

Posłuchaj:
Stanisław Dydusiak
Jakub Sajdak
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Paweł Augustyn
play
Słowo za słowo(NS) - Jacek Lelek
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN