Ten projekt ma służyć ochronie zasobów wodnych

24.03.2021

Spółka Tarnowskie Wodociągi oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach łączą siły w ramach międzynarodowego projektu o tematyce hydrologicznej DEEPWATER-CE.

Wielkość zasobów wód podziemnych w Polsce ulega pomniejszeniu i potrzeba rozwiązań, które pozwoliłyby dostosować się do postępujących zmian klimatu.

Wszystko po to, aby zapewnić mieszkańcom dostęp do wody dobrej jakości i opracować wspólną strategię zarządzania zasobami wodnymi.

Badania dotyczą ujęcia wód podziemnych “Świerczków” w Tarnowie, które należy do Tarnowskich Wodociągów.

Sposób zagospodarowania ujęcia Świerczków w Tarnowie i jego pracę chcemy rozpowszechnić nie tylko w Polsce, ale i w Europie – podkreśla Sławomir Sitek z Uniwersytetu Śląskiego, kierownik projektu DEEPWATER-CE w Polsce.

– To ujęcie obecnie dostarcza nam średnio ok. 6,5 tys. metrów sześciennych na dobę. To spora ilość wody i to dobrej jakości. Żeby odpowiedzieć na to pytanie jak dokładnie działa to ujęcie przewidzieliśmy cały szereg prac badawczych.

Jak dodaje, ujęcie Świerczków w rejonie Tarnowie to bardzo ciekawe ujęcie.

– Ze względu na połączenie dwóch metod zasilania warstwy wodonośnej, która ma bardzo dobre właściwości do lokalizacji ujęć wód podziemnych. Z jednej strony to są bardzo dobre warunki hydrogeologiczne, ale z drugiej strony otoczenie jest dosyć niekorzystne ze względu na istnienie stref przemysłowych i sposób zagospodarowania tego terenu. Jak to się dzieje, że w tak niekorzystnym otoczeniu uzyskamy wodę o tak dobrej jakości, którą można bez trudnego systemu uzdatniania pompować do wodociągów.

Ujęcie to było, w ciągu ponad stu lat istnienia, wielokrotnie modyfikowane – mówi dr inż. Tadeusz Rzepecki, prezes Tarnowskich Wodociągów.

Teraz jest okazja aby uczestniczyć w kolejnym ważnym projekcie – dodaje Rzepecki.

– To bardzo ciekawe ujęcie stanowiło m.in. powód zainteresowania zarówno naukowców, wcześniej jeszcze w fazie badań, mamy bardzo dobrze przebadane te ujęcia w zakresie przepływu i wody czystej z Dunajca i zanieczyszczeń strefy zasilania itd. W tej chwili postanowiliśmy uczestniczyć w projekcie, który dałby jeszcze głębszą informację na temat tego, jak zachowują się te ujęcia i być może jak wygląda możliwość rozwoju tych ujęć w przyszłości.

Prace badawcze prowadzone są przez Uniwersytet Śląski w Katowicach we współpracy ze spółką Tarnowskie Wodociągi koncentrują się między innymi na dokładniejszym rozpoznaniu warunków hydrogeologicznych w rejonie ujęcia.

Wnioski z badań w Tarnowie posłużą do stworzenia studium wykonalności i będą modelowym przykładem stosowania tych technik dla potencjalnie innych lokalizacji w Polsce i w innych krajach Europy Środkowej.

W projekcie DEEPWATER-CE Interreg Europa Środkowa uczestniczy siedmiu partnerów z pięciu krajów (Węgry, Niemcy, Polska, Słowacja, Chorwacja).

Posłuchaj:
Sławomir Sitek
Tadeusz Rzepecki
Małgorzata Miczek-Zabawa
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Grzegorz Gotfryd
play
Słowo za słowo (NS) - Grzegorz Biedroń
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN