Trwa szacowanie strat po niedzielnych ulewach

13.07.2021

Powiat nowosądecki cały czas aktualizuje dane o skali zniszczeń.

Żywioł dotknął między innymi gminę Łososina Dolna. Już wcześniej było wiadomo o zalanych budynkach, czy zniszczonych drogach. Najnowsze informacje mówią też, że obsunęła się skarpa przylegająca do boiska przy Szkole Podstawowej w Rąbkowej. Doszło też do podtopienia remizy OSP w tej miejscowości.

W gminie Korzenna zniszczeń jest mnóstwo. Drogi gminne są uszkodzone i są też przypadki uszkodzonej drogi dojazdowej do domu czy nieprzejezdnych mostów prowadzących do posesji. Skala zniszczeń jest ogromna w całej gminie.

Trwa też szacowanie strat po gradobiciu w gminie Łącko. Chodzi o miejscowości Jazowsko, Kadcza i Szczerzeż. Zniszczenia są również w gminach Piwniczna i Grybów.

Aktualna lista zniszczeń po ulewach w powiecie nowosądeckim:

Gmina Łososina Dolna:

– obsunięcie się skarpy przylegającej bezpośrednio do boiska przy Szkole Podstawowej w Rąbkowej oraz podtopienie remizy OSP

Gmina Korzenna:

Koniuszowa: uszkodzony most, uszkodzona droga powiatowa, zatkane przepusty, uszkodzona droga dojazdowa do posesji, zalane pomieszczenie gospodarcze, zalany budynek mieszkalny, zalane piwnice.

Łęka: osunięty brzeg na drogę, zalany budynek mieszkalny, zalany budynek usługowy, zalana piwnica i garaż, zalana posesja, uszkodzone ogrodzenie.

Korzenna: uszkodzona droga prywatna dojazdowa do posesji, nieprzejezdne mosty dojazdowe do posesji, uszkodzone drogi gminne, podtopienie, zamulenie budynków mieszkalnych, zalany budynek usługowy i budynki gospodarcze, zamulenie studni, zalane posesje, zniszczone uprawy rolne.

Łyczana: uszkodzone mosty, osunięcie się pobocza przy drodze, zatkane przepusty, uszkodzone drogi dojazdowe, zerwany most z dojazdem na posesję, niedrożna fosa, zniszczony mostek dojazdowy, zalana piwnica budynku mieszkalnego, zalanie posesji, zalane plony i pastwiska.

Lipnica Wielka: podmyty asfalt, zawalona fosa, obsunięcie brzegu na drogę gminną, podmyte mosty na drodze gminnej, uszkodzone drogi dojazdowe do posesji.

Mogilno: uszkodzone drogi prywatne dojazdowe do posesji, niedrożne przepusty, zalane domy mieszkalne, zalanie budynków gospodarczych, zalana posesja.

Trzycierz: podmyta droga, niedrożne przepusty, zalany budynek mieszkalny, budynki gospodarcze, zalana posesja, podmyty brzeg rzeki, uszkodzone ogrodzenia.

Janczowa: uszkodzona droga gminna, niedrożne przepusty w ciągu drogi gminnej.

Wojnarowa: zerwane pobocza dróg, niedrożne przepusty, zalany budynek gospodarczy i garaż, zalane uprawy rolne.

Posadowa Mogilska: uszkodzone, nieprzejezdne drogi dojazdowe do posesji, osuwisko na drodze gminnej, podmyte przyczółki oraz most w ciągu drogi gminnej, podmyte korytka, osunięta skarpa przy boisku szkolnym.

Jasienna: uszkodzone drogi gminne, zatkane i uszkodzone przepusty, uszkodzone pobocza.

Niecew: zalane budynki mieszkalne, zanieczyszczona studnia, zniszczone uprawy rolne.

Gmina Łącko: wystąpiło lokalne gradobicie w miejscowościach: Jazowsko, Kadcza, Szczereż. Trwa szacowanie strat.

Miasto i Gmina Piwniczna Zdrój: zamulenia przepustów, zerwana i wypłukana nawierzchnia drogi w Głębokiem, w Łazach-Piwiwarówce, Zaczerczyku, Trześniowym Groniu, Zadnim Groniu, Krzystonce, Borownicach, w Łomnicy Zdroju – Jarzębaki, Łomnicy Zdroju – Króle, w Suchej Dolinie, Podbukowcu, Błankowej, Cichoniówce i Kokuszce. W Zaczerczyku – podmyty most, wypłukana nawierzchnia drogi.

Podegrodzie: w wielu miejscach doszło do naniesienia błota na drogi gminne, powalone zostały drzewa, zatkane zostały przepusty i rowy.

Gmina Grybów:

– uszkodzeniu uległy koryta oraz progi rzeki Krużlowianka w miejscowości Krużlowa Wyżna, Krużlowa Niżna oraz Chodorowa,

– podmyty korpus drogi powiatowej Paszyn – Mogilno – Krużlowa w Krużlowej Wyżnej,

– podmycie skarpy przy budynkach mieszkalnych w Krużlowej Wyżnej,

– podmycie muru przy kościele parafialnym w Krużlowej Wyżnej (Parafia Rzymsko Katolicka Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – kościół wybudowany w 1520 roku),

– podmycie przyczółków mostów gminnych zlokalizowanych na potoku Krużlowianka

– zerwanie prywatnych kładek dla pieszych.

– podtopienie budynku PKP.

Posłuchaj:
Krzysztof Niedzielan
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Pomagamy i chronimy
play
Słowo za słowo (M) - Wiesław Krajewski
play
Słowo za słowo (NS) - Władysław Bieda
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN