Zakaz kąpieli w basenie w Wapiennem

03.08.2018

Woda w basenie w Wapiennem (powiat gorlicki) nie spełnia norm sanitarnych. Jak informuje Jadwiga Wójtowicz z  z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Gorlicach, w wodzie stwierdzono niedopuszczalne przekroczenia różnych substancji.

– Po zapoznaniu się z jakością wody, którą pobrali próbkobiorcy 25 lipca, zarówno z niecki dużej i małej oraz systemu cyrkulacji, stwierdzono przekroczenia wartości parametrów fizykochemicznych.

Sanepid wydał nakaz zamknięcia obu niecek. Właściciel basenu musi teraz oczyścić wodę i ponownie wykonać badania.

W ostatnich dniach zanieczyszczona była też woda w starosądeckich stawach. Wykryto tu bakterie z grupy coli. Ostatnie badania wykazały, że nie ma już tego problemu i można się tu kąpać.

Posłuchaj:
Jadwiga Wójtowicz
Wydawca, fot.: www.freeimages.com
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za Sowo (M) - Norbert Kaczmarczyk
play
Słowo za Słowo (M) - prof. Kazimierz Wiatr
play
Słowo za słowo (NS) - Władysław Bieda
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN