Zarząd Powiatu odwołał Elżbietę Wyparło

07.05.2020

Elżbieta Wyparło została odwołana ze skutkiem natychmiastowym przez Zarząd Powiatu Mieleckiego z funkcji dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu.

Władze powiatu podjęły taką decyzję mimo już drugiej negatywnej opinii kuratorium oświaty.

Jak wyjaśnia Stanisław Lonczak starosta mielecki powodem takiej decyzji były m.in. powstałe zobowiązania finansowe placówki na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– Mija termin, tak jak to było w przypadku PFRON powinna pani dyrektor powiedzieć, proszę złożyć odwołanie, a nie dwa dni później jest odwołanie napisane, ale skutkuje tym, ze trzeba ten PFRON zapłacić. Były także niejasności przy powoływaniu zastępcy placówki.

Radni opozycji uważają, że to decyzja nietrafiona, ale jak zaznacza Zbigniew Tymuła szef klubu PiS, szerszy komentarz w tej sprawie zostanie przygotowany w późniejszym czasie.

– W tej chwili przygotowujemy jako klub swoje stanowisko i je w późniejszym terminie przedstawimy. To jednak nie idzie w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że pani dyrektor złoży sprawę do sądu, wygra ją i powróci na swoje stanowisko.

Teraz obowiązki szefa placówki będzie pełnić Krystynie Bajger, dotychczasowy zastępca dyrektora.

Posłuchaj:
Stanisław Lonczak
Zbigniew Tymuła
Anna Zboch
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Pomagamy i chronimy
play
Słowo za słowo (M) - Tomasz Bełzowski
play
Słowo za słowo(NS) - Paweł Motyka
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN