Zarzuty dla senatora Stanisława Koguta i jego syna to element politycznej rozgrywki?

30.12.2017

Sprawa ma związek z serią zatrzymań dokonanych przez agentów CBA 19 grudnia. Zatrzymany i tymczasowo aresztowany został między innymi syn senatora Stanisława Koguta, Grzegorz K. Prokuratura zarzuca mu przestępstwa o charakterze korupcyjnym. W tle sprawy pojawia się Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, której senator jest prezesem, a jego syn wiceprezesem. 

Podobne zarzuty może usłyszeć także senator Stanisław Kogut. Prokuratura Krajowa złożyła już wniosek o uchylenie mu immunitetu i zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Wnioskiem mają zając się senatorowie podczas najbliższego posiedzenia senatu.

W związku z zaistniałą sytuacją, pracownicy Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ze Stróż wydali oświadczenie. Proszą w nim o obiektywizm i wsparcie w dążeniu do prawdy oraz w obaleniu pomówień i kłamstw skierowanych przeciwko Fundacji i jej zarządowi.

Oto jego treść:

 

Oświadczenie

Stróże, dnia 29 grudnia 2017 roku

 

W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach niesprawiedliwymi, oszczerczymi lub wprowadzającymi w błąd informacjami na temat działalności Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, w tym jej zarządu, jako jej pracownicy i jednocześnie osoby społecznie zaangażowane od wielu lat w pomoc osobom niepełnosprawnym jak i najuboższym, pragniemy stanowczo zaprotestować przeciwko jednostronnym, nieprawdziwym i często niczym nie popartym informacjom na temat jej działalności, działalności jej pracowników, wolontariuszy, jak i działalności zarządu Fundacji.

Fundacja, jako podmiot działający jawnie, corocznie – od chwili je założenia, regularnie publikuje na swoich stronach internetowych, jak również przesyła do sądów oraz odpowiednich organów Państwa sprawozdania ze swojej działalności, które nigdy nie zgłosiły co do nich żadnych zastrzeżeń lub uwag. Podkreślić należy, że w roku 2015, tj. w roku ostatnich wyborów parlamentarnych, z uwagi na to, że społeczną funkcję jej Prezesa pełni Stanisław Kogut, Fundacja przyjęła aż 23 kontrole, które nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Do chwili obecnej w działalności Fundacji najważniejsze są zasady – jawności oraz transparentności w działaniu, przejawiające się w gromadzeniu pełnej dokumentacji z działalności i pełnym wydatkowaniu otrzymanych darowizn na pomoc osobom niepełnosprawnym. Żadna złotówka z otrzymanych darowizn nie została wydana na inne cele, poza celami związanymi z pomocą na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych, tj. na budowę i wyposażenie infrastruktury niezbędnej aby taką pomoc świadczyć. Środki te nie są wykorzystywane na bieżącą działalność czy zapłatę wynagrodzeń, a są przeznaczane za zakup środków trwałych, mających służyć wyłącznie osobom niepełnosprawnym i potrzebującym.

Fundacja swoją działalność rozpoczęła w roku 1998. W chwili obecnej zatrudnia ona 229 osób, w tym 58 osób niepełnosprawnych, 22 lekarzy, 26 pielęgniarek, 28 fizjoterapeutów, 6 psychologów, 2 logopedów, 14 nauczycieli.

Średnie wynagrodzenie w Fundacji w roku 2016 wyniosło ok. 1600 zł netto, a więc jedynie niewiele ponad obowiązujące w tym okresie minimalne wynagrodzenie za pracę.

W ramach struktur Fundacji działają m.in. Hospicjum im Chrystusa Króla, Hospicjum Domowe dla Dzieci i Dorosłych, obejmujące łącznie swoją opieką prawie 60 chorych osób, Niepubliczne Integracyjne Przedszkole, zapewniające na co dzień opiekę dla 83 dzieci, w tym 17 dzieci niepełnosprawnych, Zakład Aktywności Zawodowej im. Matki Boskiej, przygotowujący do pracy w ramach poszczególnych pracowni 33 osoby niepełnosprawne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, obejmujące opieką 42 osoby niepełnosprawne, Oddział nr 1 dla chorych na stwardnienie rozsiane, obejmujący opieką do 30 osób – które odbywają rehabilitację w ramach danego turnusu. Fundacja prowadzi ponadto Ośrodek Rehabilitacyjno – Szkoleniowy im. Ojca Pio, który realizuje m.in. turnusy prezencji rentowej ZUS, corocznie przyjmując i rehabilitując ponad 1500 osób, chcących odzyskać zdolność do pracy zarobkowej. Ośrodek ten również świadczy usługi w ramach poradni rehabilitacyjnej oraz w zakładzie rehabilitacji, w warunkach stacjonarnych jak i domowych. Wszystkie powyższe zadania realizowane są już od ponad 10 lat.

Co roku Fundacja realizuje kilka wydarzeń, mających na celu integrację osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi, w tym m.in. jesienną oraz letnią edycję spartakiad dla osób niepełnosprawnych. W wydarzeniu tym uczestniczy ponad 500 osób niepełnosprawnych, z czterech województw, które poprzez rywalizację sportową oraz wyzwalane przez to emocje mogą poczuć się członkami społeczności lokalnej. Wspomnieć należy również o odbywającej się już ponad 14 lat akcji „Zostań Świętym Mikołajem” w ramach której pomoc otrzymuje ponad 1500 dzieci i rodzin z powiatu gorlickiego i nowosądeckiego oraz innowacyjnym w skali kraju programie „Partner”, mającym na celu pomoc i rehabilitację dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością.

Wszystkie te działania nie byłyby możliwe bez wsparcia osób dobrej woli, darczyńców i wolontariuszy, za które po raz kolejny składamy serdeczne „Bóg zapłać!”. Z ich efektem można zapoznać się tutaj – w małych Stróżach, do czego serdecznie zapraszamy. Te działania nie byłyby również możliwe bez działań zarządu Fundacji, pełniącego społecznie swoją rolę od początku działalności Fundacji, nigdy nie pobierając za swoją działalność żądnego wynagrodzenia. Należy zaznaczyć, że istnienie Fundacji nie byłoby możliwe bez jej Prezesa, Pana Senatora Stanisław Koguta, który w czasie poza sprawowaniem funkcji publicznej jako Senator RP, działa tak aktywnie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym i znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej. Nigdy nie odmówił pomocy osobom potrzebującym, obierając sobie za życiowy cel pomoc tym osobom, które znikąd nie mogą jej otrzymać. To właśnie w Stróżach, od wielu lat, co sobotę zjeżdżają osoby z całej Polski, aby prosić o pomoc Pana Stanisława Koguta. Nikt nigdy nie odjechał bez jej otrzymania. Pomimo tak wielu sukcesów zarówno w ramach pełnionej przez siebie funkcji, jak też jako Senator RP, pozostał on osobą skromną, energiczną, otwartą na pomoc drugiemu człowiekowi – mimo okoliczności zmagania się z własnymi chorobami i słabościami. Tak też jest postrzegany przez nas jak i przez społeczność lokalną. Niejako jego znakiem rozpoznawczym jest stwierdzenie, że udając się o pomoc dla osób potrzebujących, swoją prośbę rozpoczyna od stwierdzenia: „Nie przychodzę do Państwa jako Senator RP, ale jako zwykła osoba, prosząc i żebrząc o pomoc dla potrzebujących”. Na co dzień ubrany w zwykły garnitur od lokalnego producenta, stroniący od zbytku i luksusu, potrafił zjednać sobie rzeszę przychylnych osób, które widząc prace jaką wykonuje, decydowały się i decydują na wsparcie działań Fundacji. Od dawien dawna poza służeniem potrzebującym i obywatelom, sam wierny zasadom „Bóg, Honor Ojczyzna”, nie potrzebował dla siebie nic, poza zdrowiem i siłami aby każdego nowego dnia realizować swoje dzieło. Tym bardziej rzucane oskarżenia o przyjmowanie korzyści majątkowych są jawnie nieprawdziwe i gołosłowne, a do zniszczenia Pana Stanisława Koguta jako polityka zostało użyte dobre imię Fundacji i osób niepełnosprawnych i chorych którym bezinteresowną pomocą od tak wielu lat służy. Jako członkowie lokalnej społeczności, wyborcy i pracownicy Fundacji, nie zgadzamy się na to.

Co warte podkreślenia, cały majątek Fundacji pozostaje pod kontrolą niezależnego organu jakim jest Rada Fundatorów, od której zależy skład i funkcjonowanie zarządu Fundacji. Rada ta w każdej chwili może dokonać odwołania każdego z członków zarządu. Sam majątek Fundacji ma za zadanie realizację celów publicznych, pozostaje majątkiem Fundacji, odrębnym od majątków członków zarządu Fundacji. Ponadto, nie ma żadnej prawnej możliwości, aby majątek ten mógł kiedykolwiek przejść na któregokolwiek z członków zarządu lub jego rodziny. Majątek ten zawsze służyć będzie na rzecz i w interesie społeczeństwa.

Liczymy, że wszystkie te osoby, nieprzychylnie opisujące działalność Fundacji za pośrednictwem środków masowego przekazu, Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, są w pełni świadome okoliczności, że największe konsekwencje pojawiających się ataków, w tym ataków politycznych, obciążą w najszerszym stopniu osoby niepełnosprawne i najuboższe, które bez wsparcia ze strony Fundacji nie tylko nie odbywałyby rehabilitacji, ale też nie podejmowałyby aktywności zawodowej, pozostając na utrzymaniu społeczeństwa. Skutki takich działań dla tych osób będą odczuwalne przez wiele lat. Mamy nadzieję, że osoby, które zdecydowały się pierwsze rzucić kamień, krytykując i niszcząc tak łatwo dobre imię Fundacji, będą również na tyle odpowiedzialne w swoich działaniach i podejmą się same opieki nad tymi osobami – podopiecznymi Fundacji, których swoim działaniem i opiniami, tej opieki ze strony Fundacji pozbawiają.

W swoim imieniu prosimy jedynie o obiektywizm, zapoznanie się z działalnością Fundacji i jej zarządu, wizytę, podczas której chętnie oprowadzimy po terenie Fundacji oraz o nie tolerowanie, aby w ramach politycznych rozgrywek niszczyć miejsce, w którym tak wiele osób otrzymuje pomoc. Nie sztuką jest nic nie robić, wytykając i pomawiając innych, a działać i realizować rozpoczęte dzieło pomimo przeciwności, które to zamierzamy kontynuować, o pomoc w czym serdecznie prosimy.

Natomiast My, prosimy po raz pierwszy te osoby, które przez cały okres działalności Fundacji otrzymały pomoc, od Fundacji lub Pana Prezesa Stanisława Koguta – o wsparcie i świadectwo, w dążeniu do prawdy i obaleniu pomówień i kłamstw skierowanych przeciwko Fundacji i jej zarządowi.

 

 

rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Grzegorz Gotfryd
play
Słowo za słowo (NS) - Marta Słaby
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN