ZUS : Ulgi dla przedsiębiorców i  kary dla nieuczciwych

21.02.2020

Jeszcze tylko do 2 marca trwają zapisy do Małego ZUS-u, który od 1 lutego znowelizowany jest o poprawki tak zwanym Małym ZUS-em plus. Więcej mini-przedsiębiorców, będzie mogło skorzystać z proponowanych ulg. Powinni oni niezwłocznie odwiedzić swój oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Szczegóły programu wyjaśniała Anna Szaniawska – rzecznik regionalny ZUS-u dla województwa małopolskiego.

– Wcześniej aby skorzystać z Małego ZUS, przychód z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy nie mógł przekroczyć 67,5 tys. złotych. Teraz ten limit wzrósł do 120 tys. zł, więc automatycznie więcej przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z tej ulgi.

Nie tylko wzrósł sam przychód, ale Mały ZUS plus od pierwowzoru, różni się też naliczania składek

– Zmienił się również sposób obliczania składek. Wcześniej ważny był przychód, teraz od 1 lutego ważny jest dochód. I podstawą wymiaru składki będzie połowa przeciętnego miesięcznego dochodu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym z działalności gospodarczej.

Do Małego ZUS-u zgłosiło się już z Sądecczyzny ponad 1200 przedsiębiorców, co świadczy o dużym zainteresowaniu rządowym programem, tym bardziej że zgłoszenia wciąż napływają.

ZUS jednak nie tylko mobilizuje pracodawców, ale też upomina i ostrzega tych  pracowników, którzy nieuczciwie wykorzystują zwolnienia lekarskie lub zasiłek chorobowy.  ZUS nie tylko wzywa na lekarskie kontrole, ale też zwiększa liczbę kontroli w terenie, sprawdzając jak potencjalni chorzy wykorzystują czas na rekonwalescencje.

– Czy nie podejmują czynności, które mogłyby okres rekonwalescencji wydłużyć i taką czynnością jest np. praca u innego pracodawcy. Jeśli tutaj doszło do nieprawidłowości to taka osoba musi liczyć się z tym, że nie dostanie zasiłku za cały okres zwolnienia lekarskiego.

A ZUS ma podstawy do podejrzeń. W 2019 roku na przeprowadzonych na Sądecczyźnie ok. 9000 kontroli, w 615 przypadkach udowodniono pracownikom nadużycia, a zakład odzyskał w ten sposób kwotę pół miliona złotych.

Posłuchaj:
Anna Szaniawska
Wydawca
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Rozgryźć Kościół - ks. mitrat Jan Pipka
play
Słowo za słowo (M) - Piotr Chęciek
play
Słowo za słowo(NS) - Krzysztof Dymura
ZGŁOŚ
interwencje
Wspieraj
RDN
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN