Patronat
sound
 • rdn_f
 • rdn_f

Zasady ubiegania się o przyznanie patronatu medialnego RDN Małopolska:

1) Radio RDN Małopolska obejmuje patronatem medialnym przedsięwzięcia/imprezy/wydarzenia o zasięgu miejskim i regionalnym, których tematyka wspisuje się w działalność Radia RDN Małopolska i profil słuchaczy tj. społeczna, kulturalna, muzyczna, edukacyjna, religijna i sportowa.
2) Radio RDN Małopolska zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.
3) W celu uzyskania patronatu medialnego należy wypełnić poniższy formularz i wysłać nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem danego wydarzenia na adres patronat@rdn.pl lub listownie:

Radio RDN Małopolska
ul.Bema 14
33-100 Tarnów
z dopiskiem na kopercie: PATRONAT MEDIALNY

4) Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego formularza i jego weryfikacji pracownik radia RDN Małopolska skontaktuje się z przedstawicielem wskazanym w formularzu celem ustalenia wzajemnych świadczeń informacyjno-promocyjnych.
5) Radio RDN Małopolska decyduje o czasie antenowym i sposobie przekazywania informacji o danym przedsięwzięciu/imprezie/wydarzeniu

Warianty bezpłatnego patronatu RDN Małopolska

Świadczenia informacyjno/promocyjne radia RDN Małopolska dla organizatora:

 • umieszczenie informacji prasowej na stronie rdn.pl w dziale patronat medialny (warunkiem umieszczenia, jest przesłanie tekstu i grafiki promującej wydarzenie)

Świadczenia promocyjne organizatora dla radia RDN Małopolska:

 • zamieszczenie logotypu radia na wszystkich nośnikach promocyjnych danego wydarzenia/imprezy (tj. plakaty, zaproszenia, slogany reklamowe, billboardy, bilety, ulotki, okładki itp.)
 • ekspozycja w widocznym miejscu banera/rollupa lub innego elementu systemu wystawienniczego radia w czasie wydarzenia/imprezy
 • reklama słowna tzn. wymienienie na rozpoczęciu imprezy lub w trakcie jej trwania radia RDN Małopolska jako patrona medialnego
 • poinformowanie zaproszonych mediów podczas konferencji prasowej lub w informacjach prasowych wysyłanych do mediów o patronacie radia RDN Małopolska

Wariant płatnego patronatu RDN Małopolska (do wyboru, szczegóły i cennik do ustalenia w Biurze Reklamy i Promocji):

Możliwe świadczenia informacyjno/promocyjne radia RDN Małopolska dla organizatora:

 • obsługa serwisowa (zapowiedź) w serwisach informacyjnych
 • umieszczenie informacji prasowej na stronie rdn.pl w dziale patronat medialny (warunkiem umieszczenia, jest przesłanie tekstu i grafiki promującej wydarzenie)
 • obsługa reporterska (nagrania do serwisów lub obecność reportera na wydarzeniu i przygotowanie relacji)
 • wyprodukowanie i wyemitowanie spotu promującego wydarzenie lub emisję gotowego spotu, jeżeli organizator taki posiada, a radio RDN Małopolska zaakceptuje jego treść
 • zorganizowanie na antenie radia konkursu z nagrodami ufundowanymi przez organizatora (lub bilety)
 • rozmowa z organizatorem na żywo na antenie radia – konkretne pasmo i godzina rozmowy będą ustalane na bieżąco
 • relacje na żywo z wozu satelitarnego
 • plakatowanie (6 słupów w centralnych miejscach Tarnowa)
 • prowadzenie wydarzenia przez pracownika radia RDN Małopolska

Świadczenia promocyjne organizatora dla radia RDN Małopolska:

 • zamieszczenie logotypu radia na wszystkich nośnikach promocyjnych danego wydarzenia/imprezy (tj. plakaty, zaproszenia, slogany reklamowe, billboardy, bilety, ulotki, okładki itp.)
 • zamieszczenie logotypu radia na stronie organizatora
 • ekspozycja w widocznym miejscu banera/rollupa lub innego elementu systemu wystawienniczego radia w czasie wydarzenia/imprezy
 • reklama słowna tzn. wymienienie na rozpoczęciu imprezy lub w trakcie jej trwania radia RDN Małopolska jako patrona medialnego
 • emisja spotu promocyjnego radio RDN Małopolska przed rozpoczeciem danej imprezy/wydarzenia (dostarcza radio)

Zasady ubiegania się o przyznanie patronatu medialnego RDN Nowy Sącz

1) Radio RDN Nowy Sącz obejmuje patronatem medialnym przedsięwzięcia/imprezy/wydarzenia o zasięgu miejskim (Nowy Sącz, Limanowa, Krynica, Muszyna, Szczawnica, Gorlice i Grybów) i regionalnym, których tematyka wspisuje się w działalność Radia RDN Nowy Sącz i profil słuchaczy tj. społeczna, kulturalna, muzyczna, edukacyjna, religijna i sportowa.
2) Patronat medialny radia RDN Nowy Sącz nie oznacza deklaracji partycypacji finansowej w przedsięwzięciu ze strony radia.
3) Radio RDN Nowy Sącz zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.
4) W celu uzyskania patronatu medialnego należy wypełnić poniższy formularz i wysłać na adres promocjanowysacz@rdn.pl lub listownie:

Radio RDN Nowy Sącz
pl. Kolegiacki 4
33-300 Nowy Sącz
z dopiskiem na kopercie PATRONAT MEDIALNY

lub faksem pod numer 18 449 06  01

5) Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego formularza, jego weryfikacji pod kątem atrakcyjności danego wydarzenia, pracownik radia RDN Nowy Sącz skontaktuje się z przedstawicielem organizatora wskazanym w fomularzu celem ostatecznej weryfikacji i ustalenia wzajemnych świadczeń informacyjno-promocyjnych.
6) W ramach patronatu medialnego radia RDN Nowy Sącz istnieje możliwość zakupu dodatkowej powierzchni reklamowej ze specjalnym rabatem. W tym celu prosimy o kontakt z Biurem Reklamy i Promocji: mailowo reklamans@rdn.pl lub telefonicznie 18 449 06 01
7) Formularz ubiegania się o patronat medialny radia RDN Nowy Sącz należy przesłać nie później niż na trzy tygodnie przed rozpoczęciem danego wydarzenia.
8) W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy reklamans@rdn.pl lub telefoniczny 18 449 06 01
9) Radio RDN Nowy Sącz decyduje o czasie antenowym i sposobie przekazywania informacji o danym przedsięwzięciu/imprezie/wydarzeniu

Warianty patronatów RDN Nowy Sącz:

Pierwszy wariant

Świadczenia informacyjno/promocyjne radia RDN dla organizatora:

 • umieszczenie informacji prasowej o wydarzeniu oraz plakatu (lub innej grafiki) na stronie rdnns.pl w dziale patronat medialny.

Świadczenia promocyjne organizatora dla Radia RDN:

 • zamieszczenie logotypu radia na wszystkich nośnikach promocyjnych danego wydarzenia/imprezy (tj. plakaty, zaproszenia, slogany reklamowe, billboardy, bilety, ulotki, okładki itp.)
 • ekspozycja w widocznym miejscu banera/rollupa lub innego elementu systemu wystawienniczego radia w czasie wydarzenia/imprezy
 • reklama słowna tzn. wymienienie na rozpoczęciu imprezy lub w trakcie jej trwania Radia RDN Nowy Sącz jako patrona medialnego
 • poinformowanie zaproszonych mediów podczas konferencji prasowej lub w informacjach prasowych wysyłanych do mediów o patronacie Radia RDN Nowy Sącz

Drugi wariant

Świadczenia informacyjno/promocyjne radia RDN dla organizatora:

 • obsługa serwisowa (zapowiedź i podsumowanie) w serwisach informacyjnych
 • w przypadku imprez kulturalnych lub sportowych – zamieszczenie informacji w zapowiedziach kulturalnych na weekend (piątek)
 • umieszczenie informacji prasowej o wydarzeniu oraz plakatu (lub innej grafiki) na stronie rdnns.pl w dziale patronat medialny
 • obsługa reporterska (w tym: nagrania do serwisów lub relacje na żywo – 800 zł netto)
 • możliwość emisji spotów reklamowych w promocyjnej cenie. (rabat do 70%)

Świadczenia promocyjne organizatora dla radia RDN:

 • zamieszczenie logotypu radia na wszystkich nośnikach promocyjnych danego wydarzenia/imprezy (tj. plakaty, zaproszenia, slogany reklamowe, billboardy, bilety, ulotki, okładki itp.)
 • zamieszczenie logotypu radia na stronie organizatora
 • ekspozycja w widocznym miejscu banera/rollupa lub innego elementu systemu wystawienniczego radia w czasie wydarzenia/imprezy
 • reklama słowna tzn. wymienienie na rozpoczęciu imprezy lub w trakcie jej trwania radia RDN Nowy Sącz jako patrona medialnego
 • informacje o patronacie medialnym radia RDN Nowy Sącz w spotach telewizyjnych, multimediach o ile takie powstaną.

Trzeci wariant

Działania płatne: minimum 1 000 zł netto (kwota zależna od ilości spotów promocyjnych)

Świadczenia informacyjno/promocyjne Radia RDN dla organizatora:

 • pełna obsługa serwisowa (zapowiedź i podsumowanie) w serwisach i magazynach informacyjnych
 • umieszczenie informacji prasowej o wydarzeniu oraz plakatu (lub innej grafiki) na stronie rdn.pl w dziale patronat medialny
 • wyprodukowanie i wyemitowanie spotu promującego imprezę (10 emisji w tygodniu poprzedzającym wydarzenie) lub emisję gotowego spotu, jeżeli organizator taki posiada, a radio RDN Nowy Sącz zaakceptuje jego treść
 • pełna obsługa reporterska – obecność reportera na imprezie i przygotowanie relacji
 • przygotowanie fotorelacji z imprezy i umieszczenie jej w galerii na portalu rdn.pl
 • zorganizowanie na antenie radia konkursu z nagrodami ufundowanymi przez organizatora (lub bilety)
 • rozmowa z organizatorem na żywo na antenie radia – konkretne pasmo i godzina rozmowy będą ustalane na bieżąco
 • relacje na żywo z wozu satelitarnego

Świadczenia promocyjne organizatora dla radia RDN:

 • zamieszczenie logotypu radia na wszystkich nośnikach promocyjnych danego wydarzenia/imprezy (tj. plakaty, zaproszenia, slogany reklamowe, billboardy, bilety, ulotki, okładki itp.)
 • zamieszczenie logotypu radia na stronie organizatora
 • ekspozycja w widocznym miejscu banera/rollupa lub innego elementu systemu wystawienniczego radia w czasie wydarzenia/imprezy
 • reklama słowna tzn. wymienienie na rozpoczęciu imprezy lub w trakcie jej trwania radia RDN Nowy Sącz jako patrona medialnego
 • informacje o patronacie medialnym radia RDN Nowy Sącz w spotach telewizyjnych, multimediach o ile takie powstaną
 • emisja spotu promocyjnego radio RDN Nowy Sącz przed rozpoczeciem danej imprezy/wydarzenia (dostarcza radio)
 • zapewnienie dla radia RDN Nowy Sącz wyłączności patronatu medialnego w dziedzinie rozgłośni radiowych

W przypadku każdego wariantu istnieje możliwość prowadzenia danej imprezy przez pracownika radia RDN Nowy Sącz*

* do ustalenia z Biurem Reklamy i Promocji

rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Arkadiusz Mikuła
play
Słowo za słowo (NS) -Wacław Ligęza
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN