10 lat od nominacji biskupa tarnowskiego

12.05.2022

10 lat temu, 12 maja Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała, że Ojciec Święty Benedykt XVI mianował biskupa Andrzeja Jeża, dotychczasowego biskupa pomocniczego, biskupem tarnowskim. Natomiast rocznica objęcia diecezji i ingresu przypadnie 15 czerwca.

Ogłoszenie nominacji odbyło się w Szczepanowie podczas uroczystości odpustowych – wspomina kustosz ks. Władysław Pasiut.

– 10 lat temu podczas odpustu otrzymaliśmy miłą wiadomość, że biskup Andrzej Jeż, pochodzący z naszej diecezji, z Limanowej został ogłoszony biskupem tarnowskim. Biskup przewodniczył wtedy Mszy św. w Szczepanowie. Pamiętamy o tym wydarzeniu i codziennie modlimy się za Księdza Biskupa.

Podczas niedawnych głównych uroczystości w Szczepanowie kardynał Stanisław Dziwisz dołączył się do gratulacji i życzeń dla biskupa Andrzeja Jeża.

– 10 lat to jest już dość sporo. Widać owoce Jego pracy bardzo aktywnej, czynnej troski o Kościół tarnowski. Najlepsze gratulacje i życzenia na następne długie lata dla dobra diecezji tarnowskiej i dla dobra Kościoła – powiedział kardynał.

O modlitwie za biskupa pamięta m.in. wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego.

– Będziemy dziękować za 10 lat posługi Księdza Biskupa. Jest on bardzo zainteresowany formacją seminaryjną, dba o szczegóły, koryguje dokumenty. Jego troska, ojcowskie serce jest wielkie dla seminarium – mówi rektor ks. Jacek Soprych.

Bp Andrzej Jeż jest pierwszym biskupem diecezjalnym wywodzącym się z duchowieństwa tarnowskiego, przeszedł formację WSD w Tarnowie i został wyświęcony dla prezbiterium tarnowskiego.

15 czerwca 2012 roku w tarnowskiej katedrze odbył się uroczysty ingres biskupa Andrzeja Jeża.

Bp dr Andrzej Jeż urodził się 3 maja 1963 r. w Limanowej. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bpa Jerzego Ablewicza 12 czerwca 1988 r. Pracował jako wikariusz w parafii Krościenko n. Dunajcem (1988-1991) a następnie w parafii Wierzchosławice (1991-1993). W roku 1993 został skierowany na studia specjalistyczne w zakresie homiletyki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Po uzyskaniu tytułu licencjata w roku 1996 został odwołany ze studiów i mianowany ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Ponadto podjął wykłady z homiletyki. W tym czasie rozpoczął również studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, które uwieńczył w roku 2001 obroną pracy doktorskiej z teologii dogmatycznej pt.: Christus communicator. Próba zbudowania modelu chrystologicznego o teorię komunikacji interpersonalnej.

Po zwolnieniu z obowiązków w Seminarium Duchownym, z dniem 21 sierpnia 2004 r. został mianowany proboszczem parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach. Jednocześnie pełnił urząd dziekana dekanatu Tarnów-Zachód oraz był członkiem Rady ds. Formacji Duchowieństwa Diecezji Tarnowskiej. Z kolei 29 lipca 2007 r. Biskup Tarnowski powierzył mu urząd proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu, a następnie urząd dziekana dekanatu Nowy Sącz – Centrum. Ponadto został mianowany kanonikiem gremialnym i prepozytem Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu. W roku 2008 został powołany do Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej.

W dniu 20 października 2009 r. Ojciec Święty Benedykt XVI, mianował ks. dr. Andrzeja Jeża biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną w Tigillava (Północna Afryka). Sakrę biskupią – z rąk biskupa Wiktora Skworca – przyjął w dniu 28 listopada 2009 r. w Bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Na hasło swojej pasterskiej posługi wybrał słowa: ‘Ad laudem Trinitatis et Deiparae’ (Na chwałę Trójcy Świętej i Bogurodzicy). Biskup Andrzej Jeż był dziesiątym biskupem pomocniczym w historii diecezji tarnowskiej.
Jako biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej pełnił obowiązki wikariusza generalnego oraz moderatora Kurii Diecezjalnej. Natomiast w ramach Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Komisji Charytatywnej.

W dniu 12 maja 2012 r. Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała, że Ojciec Święty Benedykt XVI mianował biskupa Andrzeja Jeża, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej, biskupem tarnowskim.

Nieco historii

Już bp Józef Grzegorz Wojtarowicz (biskup tarnowski w latach 1840-1850) związany był z Tarnowem praktycznie od urodzenia (urodził się w Szynwałdzie) w Tarnowie ukończył szkołę podstawową i gimnazjum. Święcenia kapłańskie przyjął w Wiedniu i przez wiele lat pracował w diecezji przemyskiej, powrócił do Tarnowa jako biskup.

Abp Leon Wałęga (1901-1933) pochodził z diecezji z Moszczenicy. Uczęszczał do gimnazjum w Tarnowie, maturę zdał w Jaśle, a następnie rozpoczął studia teologiczne we Lwowie jako kleryk metropolii lwowskiej. W 1881 roku, po otrzymaniu niższych święceń kapłańskich udał się na dalsze studia do Rzymu na Uniwersytet Gregoriański. Tam też dwa lata później otrzymał święcenia kapłańskie. Po powrocie do kraju został mianowany wikarym w parafii św. Marcina we Lwowie, prefektem małego seminarium i notariuszem sądu metropolitalnego. W późniejszych latach kolejno pełnił funkcje: wicerektora seminarium duchownego we Lwowie, wykładowcy teologii fundamentalnej i filozofii chrześcijańskiej i proboszcza bazyliki metropolitalnej. W 1901 roku został ogłoszony przez papieża Leona XIII na biskupstwo tarnowskie.

rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Piotr Chęciek
play
Słowo za słowo (NS) - Jacek Lelek
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN