Kto będzie obradował na sesjach plenarnych V Synodu Diecezji Tarnowskiej?

17.01.2018

Wydany został specjalny dokument na ten temat, który zapowiada wybory w gronie duchownych, osób konsekrowanych i świeckich. Do 5 marca większa część członków synodu ma być już wybrana.

Spośród kapłanów będą to m.in. relatorzy – mówi ks. Robert Kantor, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. – W dekanatach kapłani mają zdecydować kto spośród nich będzie członkiem synodu w osobie relatora. Kapłan ten będzie miał za zadanie animowanie prac synodalnych na poziomie dekanatu – dodaje.

W sesjach plenarnych będą uczestniczyli także księża dziekani oraz kapłani wybrani do Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej.

Będą obecni na nich także m.in. przedstawiciele osób konsekrowanych, księży emerytów, kapłanów pracujących naukowo, reprezentanci kapituł kolegiackich, a także wiernych świeckich.

Kto ze świeckich znajdzie się w tym gronie? W tym przypadku wybory na synod zostały połączone z wyborami do Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej dokonywanych spośród członków Parafialnych Rad Duszpasterskich. Odbędą się one na poziomie parafii, dekanatu i okręgu. Na pierwszych dwóch etapach wybory mają być poprzedzone dyskusją między kandydatami m.in. na temat duszpasterstwa młodych małżeństw, sakramentu bierzmowania czy ożywienia rekolekcji parafialnych i szkolnych.

– Wszyscy członkowie Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej będą jednocześnie delegatami na V Synod Diecezji Tarnowskiej z prawem głosu. Osoby, które mają doradzać biskupowi diecezjalnemu w ramach Rady Duszpasterskiej będą mu także doradzały w ramach V Synodu Diecezji Tarnowskiej – mówił ks. Michał Dąbrówka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Także kandydaci do Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej, którzy zostaną wybrani z poszczególnych dekanatów, staną się jednocześnie delegatami na V Synod Diecezji Tarnowskiej z prawem głosu.

Posłuchaj:
Ks. Robert Kantor
Ks. Michał Dąbrówka
Ewa Biedroń
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo (RM) - Paweł Augustyn
play
Słowo za słowo - Marcin Romanowski - 18.06.2021
play
Słowo za słowo (NS) - Marek Pławiak
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN