Bp Andrzej Jeż: bł. Edmund Bojanowski całe życie oddał w służbie drugiemu człowiekowi [ZDJĘCIA]

13.06.2021

W rocznicę beatyfikacji Założyciela, siostry służebniczki dębickie rozpoczynają obchody 150. rocznicy śmierci bł. Edmunda Bojanowskiego. Mszy inaugurującej obchody przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż.

Bł. Edmund Bojanowski był pedagogiem, twórcą ochronek wiejskich, działaczem społecznym, a przede wszystkim założycielem Zgromadzenia Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, znanego jako Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Dębickich.

-Życie i dzieło bł. Edmunda przypomina nam, iż aby móc coś zyskać, najpierw samemu trzeba coś dać – mówił podczas homilii bp Andrzej Jeż.

– Będąc człowiekiem głęboko religijnym i praktykującym, patrzył na każdego człowieka, a zwłaszcza na biedne dzieci, przez pryzmat miłości do Boga. Pobudzony tą miłością całe swoje życie oddał w służbie drugim. Przeszkodą nie było dla niego ani wątłe zdrowie, ani stosunkowo krótkie życie, ani też trudności wynikające z braku wolności w Ojczyźnie będącej pod panowaniem zaborców. Całym sercem zaangażował się w pracę społeczną, wychowawczą i charytatywną.

-Chcemy żeby ten rok służył pogłębieniu wiedzy o naszym założycielu Bł. Edmundzie Bojanowskim – mówi siostra Maksymiliana Pliszka, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Służebniczek.

– Jest on postacią niezwykłą. Swoją prostotą i zwyczajnością tak bardzo pomagał światu, Kościołowi i konkretnemu człowiekowi. Był ziemianinem, ale wszystko w swoim życiu, a talentów od Pana Boga otrzymał wiele, poświęcił służbie człowiekowi.

W tym tygodniu dębiccy radni przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia Roku bł. Edmunda Bojanowskiego. W ramach tego  w Dębicy będą realizowane przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym, kulturalnym i religijnym.

Św. Jan Paweł II beatyfikował Edmunda Bojanowskiego 13 czerwca 1999 r. w Warszawie.

Posłuchaj:
bp Andrzej Jeż
s. Maksymilla Pliszka
Bartek Ziaja, Ewa Biedroń
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Aleksandra Sternik
play
Słowo za słowo(NS) - Magdalena Majka
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN