Bp Andrzej Jeż: Wyrazem naszej drogi synodalnej powinna być przede wszystkim głęboka reforma nas samych [ZDJĘCIA]

17.10.2021

Nasze synodowanie ma nas prowadzić – w obecnych czasach i aktualnych uwarunkowaniach – do bycia taką wspólnotą, jakiej pragnie sam Chrystus. Tak o rozpoczętym trzy lata temu V Synodzie Diecezji Tarnowskiej mówił biskup Andrzej Jeż w tarnowskiej katedrze podczas Mszy świętej z okazji XVI Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów.

Synod diecezjalny wpisuje się obecnie w ogólnokościelne synodowanie.

Bardzo nam nadal zależy na tym, żeby nasz synod diecezjalny odbywał się z zaangażowaniem całego ludu Bożego, możliwie dzięki współpracy wszystkich diecezjan – mówił w homilii hierarcha.

– To właśnie wspólnoty parafialne, a więc przede wszystkim wierni świeccy są ważnym ośrodkiem naszego synodu. Każdy diecezjanin poprzez swoją modlitwę i swój głos może przyczynić się do realizowania tego ambitnego celu, który postawiliśmy sobie u początku: być Kościołem na wzór Chrystusa!

Czas synodu to czas wytężonego słuchania Ducha Świętego, który poprowadzi nas tam, gdzie Bóg chce – kontynuował bp Andrzej Jeż.

– Duch Święty wciąż jest gotowy czynić skuteczną posługę każdego i każdej z nas. Trudne, wymagające czasy, w których przychodzi nam kontynuować misję Kościoła, są zarazem szansą pokazania światu piękna i wartości życia zanurzonego w Bogu; życia, które ma głęboki sens, sięga poza doczesność. To jest i zawsze będzie prorocza perspektywa dla świata.

Na zakończenie homilii biskup tarnowski podkreślił, że wyrazem naszej drogi synodalnej powinna być przede wszystkim głęboka reforma nas samych.

– Uporządkowanie spraw własnego sumienia, zbliżenie się do Chrystusa przez stałą formację i pogłębienie życia sakramentalnego. Jest to naprawdę niezbędne, gdyż ‘przyszłość Kościoła, po raz kolejny, jak zawsze, zostanie ukształtowana przez świętych”.

W niedzielę, 17 października na całym świecie rozpoczął się diecezjalny etap konsultacji synodalnej, który jest przygotowaniem do obrad Synodu Biskupów w Rzymie w 2023 roku.

Hasło XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów zwołanego przez papieża Franciszka brzmi: ‘Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”.

Po raz pierwszy synod kościelny będzie obejmował trzy fazy: lokalną, czyli na poziomie poszczególnych diecezji, kontynentalną i powszechną.

Msza św. w bazylice katedralnej w Tarnowie pod przewodnictwem bpa Andrzeja Jeża była transmitowana na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

Posłuchaj:
Bp Andrzej Jeż
Małgorzata Miczek-Zabawa, fot. ks. Marian Kostrzewa/Portal Diecezji Tarnowskiej
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za Słowo - Anna Czech (M)
play
Słowo za słowo (NS) - Artur Bochenek
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN