Był apostołem miłosierdzia – wspomnienie bpa Karola Pękali

06.03.2018

Był zasłużonym duchownym dla działalności charytatywnej Kościoła w Polsce. Sam też organizował pomoc m.in. dla więźniów politycznych i obozów koncentracyjnych oraz Polaków wysiedlonych z terenów wcielonych do Rzeszy. Życie i działalność bpa Karola Pękali przypomniano w Tarnowie z okazji 50. rocznicy jego śmierci.

W czasie II wojny światowej bp Pękala organizował pomoc również dla osadzonych w tarnowskim więzieniu – przypomina ks. Leszek Rojowski, wykładowca Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie UPJP II w Krakowie. – W tarnowskim więzieniu było wówczas ok. 2 tys. więźniów politycznych. Bp Pękala tak zorganizował pomoc, by codziennie dowozić im gorącą zupę. Raz w tygodniu osadzeni dostawali też od diecezjalnej Caritas 2 kg chleba, a trzy razy w roku, porcję mięsa. Na to wszystko zgodzili się Niemcy – dodaje.

Podczas sesji naukowej były także wspomnienia bratanka, ks. Andrzeja Pękali. Jak powiedział, życie bpa Pękali było nastawione na czynienie dobra dla drugiego człowieka. – Dlatego na hasło swojej posługi wybrał słowa “Chrystusowi w ludziach ubogich”. To był zasadniczy kierunek całej jego posługi. Ponadto był osobą ascetyczną. Przez całe życie w każdy piątek pościł o chlebie i wodzie – wspominał bratanek biskupa.

Prof. dr Józefa Antonina Węsierska-Gądek z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu powiedziała, że dla niej i jej rodziny jest to wyjątkowa postać. – Był to człowiek charyzmatyczny. Jak na owe czasy miał nową ideę krzewienia dzieła miłosierdzia. Uważał, że nie tylko “dawanie” ludziom potrzebującym jest istotne, ale również wzmacnianie ich pozycji, przez kształcenie i uświadamianie, że mogą los wziąć w swoje ręce – podkreśla.

Bp Karol Pękala pochodził z Siołkowej koło Grybowa. Uczył się i studiował w Tarnowie. Był m.in. duszpasterzem Polonii francuskiej, dyrektorem Krajowej Centrali Caritas, przewodniczącym Komisji Episkopatu do spraw Duszpasterstwa Dobroczynnego.

Dobrze realizował swoje obowiązki, a miał ich dużo – mówi historyk ks. Jacek Soprych z Wydziału Teologicznego. – Był m.in. dyrektorem Caritasu, Akcji Katolickiej, Instytutu Kultury Religijnej. Ta postać jest bardzo aktualna dla nas – jego zaangażowanie w każdą dziedzinę życia, otwarty na drugiego człowieka, na tych, którzy byli uciskani i biedni – podkreśla historyk.

Podczas sesji biskup tarnowski Andrzej Jeż wyraził nadzieję, że o wszystkich biskupach naszej diecezji powstaną opracowania historyczne.

Sesję naukową poświęconą biskupowi pomocniczemu diecezji tarnowskiej w latach 1946-1968 zorganizował Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie UPJP II w Krakowie. Odbyła się ona w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie.

Posłuchaj:
Ks. Leszek Rojowski
Ks. Andrzej Pękala
Józefa Antonina Węsierska-Gądek
Ks. Jacek Soprych
Ewa Biedroń
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Piotr Sak
play
Słowo za słowo (M) - Grzegorz Kozioł
play
Słowo za słowo (NS) - Marek Pławiak
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN