Diecezja tarnowska pamięta o rocznicy i modli się za Biskupa

15.06.2021

Dziewięć lat temu odbył się ingres nowego biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża do bazyliki katedralnej. To właśnie 15 czerwca 2012 roku nowy biskup kanoniczne objął diecezję.

Ingres bpa Jeża odbył się z udziałem gości z kraju i ze świata. Obecny był abp Celestino Migliore ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce, ok. 30 kardynałów i biskupów. Mszę św. koncelebrowało ok. 400 kapłanów.

W dniu rocznicy ingresu najbliżsi współpracownicy biskupa Andrzeja Jeża będą się modlić za Pasterza diecezji. Msza św. zostanie odprawiona w Kurii Diecezjalnej.

Wszystkich diecezjan do modlitwy zachęca biskup Leszek Leszkiewicz.

– Kościół tarnowski pamięta ponieważ to bycie Kościołem tarnowskim oznacza podążanie na Pasterzem, którym jest biskup Andrzej. Wspominamy dzień, w którym Biskup wszedł uroczyście do katedry, rozpoczął tę drogę i prowadzi nas wszystkich do nieba. Biskupowi Andrzejowi potrzeba dużo modlitwy w tym niełatwym czasie, żeby rozeznając znaki czasu, prowadząc Kościół drogami synodalnymi miał dużo mocy i siły od Ducha Świętego, by doprowadzić ten Kościół do zbawienia – powiedział bp Leszkiewicz.

W homilii podczas ingresu, która zwyczajowo jest programem duszpasterskim nowego biskupa, bp Jeż mówił do wiernych: ‘jesteśmy posłani do świata, który radykalnie się zmienia i mamy głosić mu Ewangelię ani nadmiernie się do niego nie upodabniając, ani nie zamykając się w twierdzy”.

Ks. bp dr Andrzej Jeż urodził się 3 maja 1963 r. w Limanowej. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bpa Jerzego Ablewicza 12 czerwca 1988 r. Pracował jako wikariusz w parafii Krościenko n. Dunajcem (1988-1991) a następnie w parafii Wierzchosławice (1991-1993). W roku 1993 został skierowany na studia specjalistyczne w zakresie homiletyki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Po uzyskaniu tytułu licencjata w roku 1996 został odwołany ze studiów i mianowany ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Ponadto podjął wykłady z homiletyki. W tym czasie rozpoczął również studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, które uwieńczył w roku 2001 obroną pracy doktorskiej z teologii dogmatycznej pt.: Christus communicator. Próba zbudowania modelu chrystologicznego o teorię komunikacji interpersonalnej.

Po zwolnieniu z obowiązków w Seminarium Duchownym, z dniem 21 sierpnia 2004 r. został mianowany proboszczem parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach. Jednocześnie pełnił urząd dziekana dekanatu Tarnów-Zachód oraz był członkiem Rady ds. Formacji Duchowieństwa Diecezji Tarnowskiej. Z kolei 29 lipca 2007 r. Biskup Tarnowski powierzył mu urząd proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu, a następnie urząd dziekana dekanatu Nowy Sącz – Centrum. Ponadto został mianowany kanonikiem gremialnym i prepozytem Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu. W roku 2008 został powołany do Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej.
W dniu 20 października 2009 r. Ojciec Święty Benedykt XVI, mianował ks. dr. Andrzeja Jeża biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną w Tigillava (Północna Afryka). Sakrę biskupią – z rąk biskupa Wiktora Skworca – przyjął w dniu 28 listopada 2009 r. w Bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Na hasło swojej pasterskiej posługi wybrał słowa: ‘Ad laudem Trinitatis et Deiparae” (Na chwałę Trójcy Świętej i Bogurodzicy). Biskup Andrzej Jeż był dziesiątym biskupem pomocniczym w historii diecezji tarnowskiej.
Jako biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej pełnił obowiązki wikariusza generalnego oraz moderatora Kurii Diecezjalnej. Natomiast w ramach Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Komisji Charytatywnej.

W dniu 12 maja 2012 r. Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała, że Ojciec Święty Benedykt XVI mianował biskupa Andrzeja Jeża, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej, biskupem tarnowskim.

Posłuchaj:
bp Leszek Leszkiewicz
Ewa Biedroń
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Grzegorz Gotfryd
play
Słowo za słowo (NS) - Grzegorz Biedroń
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN