Kościół w liczbach. Jak na tle Polski wypadła diecezja tarnowska?

07.12.2021

W Polsce najwięcej uczniów chodzi na religię w diecezji tarnowskiej. Mamy też najwięcej parafii, kapłanów i doradców życia rodzinnego – wynika z opublikowanego dziś Rocznika Statystycznego Kościoła katolickiego w Polsce z danymi za 2020 r.

Zawiera on informacje dotyczące parafii, życia sakramentalnego, poradni rodzinnych, bibliotek parafialnych, edukacji religijnej. W 2020 roku nie było liczenia wiernych w kościołach, dlatego nie ma danych na temat liczby wiernych w kościołach i przyjmujących Komunię św. Rocznik przygotował Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego.

Są też dane mówiące o wpływie pandemii mówi ks. dr Wojciech Sadłoń, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

– Epidemia Covid-19 ograniczyła działalność duszpasterską i skalę sprawowania sakramentów. Jednak dane za 2020 rok zawarte w roczniku statystycznym wskazują na wyraźną ciągłość w działalności struktur i organizacji katolickich w Polsce: parafii, diecezji oraz zakonów. Dane wskazują również, że Kościół w Polsce posiada zdolność adaptacyjną, do dostosowania się do zmieniających się warunków, nawet tak trudnych jak epidemia – dodaje.

W 2020 roku, działalność duszpasterską w Polsce prowadziło 10 361 parafii katolickich. Oznacza to, że liczba parafii utrzymuje się praktycznie na stałym poziomie. Największa liczba parafii znajdowała się na terenie diecezji tarnowskiej, krakowskiej i poznańskiej.

Z danych wynika, że w ubiegłym roku do polskich diecezji inkardynowanych, czyli przypisanych było 24 208 księży, czyli o 2% mniej niż w roku poprzednim. Najwięcej księży było w diecezji tarnowskiej (1 535), krakowskiej (1 159) oraz katowickiej (1 030).

Najwięcej alumnów diecezjalnych przygotowuje się do święceń kapłańskich w diecezjach warszawskiej (124), tarnowskiej (118) oraz poznańskiej (84).

Z danych zawartych w roczniku statystycznym ISKK wynika również, że w roku szkolnym 2020/21 na lekcje religii we wszystkich typach placówek edukacyjnych uczęszczało 85,7% uczniów. Najwyższy odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii w szkole odnotowano w diecezjach: tarnowskiej (97,8%), przemyskiej (97,5%) i rzeszowskiej (97,1%), zaś najniższy w diecezji wrocławskiej (65,7%), poznańskiej (69%) i warszawskiej (69,5%).

W diecezji tarnowskiej w 2020 roku było 14 439 chrztów.
Do Pierwszej Komunii św. przystąpiło 12 259 uczniów.
Sakrament bierzmowania przyjęło 16 755 osób.
Natomiast liczba udzielonych sakramentów małżeństwa to 5 308.

W diecezji tarnowskiej jest także najwięcej w Polsce doradców życia rodzinnego. Według danych rocznika w ubiegłym roku było ich 276.

Ewa Biedroń, fot. archiwum
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za Sowo (M) - Norbert Kaczmarczyk
play
Słowo za Słowo (M) - prof. Kazimierz Wiatr
play
Słowo za słowo (NS) - Władysław Bieda
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN