Ks. Michał Drożdż w Radzie Programowej TVP. “Telewizja miejscem promowania wartości”

29.04.2021

Tarnowski kapłan, znawca mediów ks. prof. Michał Drożdż ma nowe zadania i wyzwania. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UPJPII w Krakowie, dyrektor Akademickiego Centrum Medialnego jest członkiem Rady Programowej TVP S.A. Wczoraj w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady.

Kapłan został powołany na członka Rady Programowej TVP S.A. jako reprezentant środowiska akademickiego i eksperckiego w zakresie mediów.

Chciałbym, żeby Telewizja Polska promowała najpiękniejsze ludzkie i chrześcijańskie wartości – mówi radiu RDN ks. Drożdż, który przed laty był jednym z twórców naszej stacji i jej pierwszym dyrektorem programowym.

W ocenie ks. prof. Michała Drożdża, TVP solidnie spełnia swoją rolę w zakresie programów katolickich.

– Telewizja ma służyć integralnemu rozwojowi człowieka we wszystkich wymiarach: religijnym, edukacyjnym, kulturalnym, informacyjnym, sportowym. Myślę, że chodzi o promocję pozytywnych wartości, które nie będą szkodzić człowiekowi. Szczególną wrażliwością należy otoczyć dzieci i młodzież, żeby programy dla nich były odpowiednie, jak najbardziej przekonujące i przyciągające, bo to nie jest łatwe – dodaje ks. Drożdż.

W Radzie Programowej TVP w Warszawie zasiada 15 osób powołanych przez Radę Mediów Narodowych. Większość jest przedstawicielami partii politycznych, a pięć osób to osoby z środowisk akademickich, instytucji kultury, organizacji dziennikarskich. Jedynym kapłanem jest ks. prof. Michał Drożdż.

Rada Programowa TVP to organ opiniujący i doradczy dla zarządu TVP. Kadencja Rady potrwa do 2024 roku.

Ks. prof. Michał Drożdż będzie także drugą kadencję członkiem Rady Programowej TVP 3 Kraków.

 

Ks. prof. dr hab. Michał Drożdż – profesor nauk społecznych w zakresie dyscypliny nauk o komunikacji społecznej i mediach; magister teologii, magister i doktor filozofii nauki, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach, dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, współtwórca i 10-letni pierwszy dyrektor Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej tegoż Uniwersytetu (2008-2018), kierownik Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej, dyrektor Akademickiego Centrum Medialnego, redaktor naczelny Studia Socialia Cracoviensia; dyrektor Wydawnictwa Biblos (1995-2000), dyrektor programowy Radia Dobra Nowina i Radia Plus (1993-2003), autor kilkuset artykułów oraz kilkunastu książek z obszaru filozofii mediów, teorii mediów, etyki mediów, filozofii nauki; członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej od 2010 roku, przewodniczący sekcji ‘Aksjologia komunikowania” PTKS od 2009 roku, członek zwyczajny towarzystw naukowych polskich i zagranicznych; członek Rady Doskonałości Naukowej na kadencję 2019-2024, członek Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski oraz Rady ds. Mediów Konferencji Episkopatu Polski, przewodniczący Naczelnego Sądu Dziennikarskiego SDP, delegat Biskupa Tarnowskiego ds. Mediów, członek Rady Programowej TVP3 Kraków (2016-2020 oraz 2021-2024), autor licznych ekspertyz medialnych. Główne zainteresowania badawcze obejmują: etykę dziennikarstwa i mediów, aksjologię mediów, etykę i aksjologię komunikacji społecznej, etyką i teorią informacji, filozofią mediów, przewodniczący projektu: Etyka Mediów (14 konferencji naukowych, 18 tomów publikacji). Nagrody, m.in: Srebrny Krzyż Zasługi (2019), Medal Złoty za długoletnią służbę (2017).

Posłuchaj:
ks. Michał Drożdż
Ewa Biedroń
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Piotr Chęciek
play
Słowo za słowo (NS) - Jacek Lelek
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN