Nowy dynamizm – obradowała Komisja Główna

21.01.2021

Choć termin sesji plenarnej wciąż nie jest znany, dwa kolejne synodalne dokumenty są już praktycznie na nią gotowe. Najważniejszym punktem posiedzenia Komisji Głównej V Synodu Diecezji Tarnowskiej było rozpatrzenie poprawek do synodalnych dokumentów o kulturze i przepowiadaniu.

Biskup tarnowski Andrzej Jeż zaapelował, aby w tym covidowym czasie pamiętać również o modlitewno-refleksyjnym wymiarze Synodu; zaś synodalne komisje niech z jeszcze większym zaangażowaniem pracują na projektami dokumentów końcowych.

Kolejne spotkanie Komisji Głównej V Synodu Diecezji Tarnowskiej ma się odbyć w połowie lutego.

 

XXI Spotkanie Komisji Głównej V Synodu Diecezji Tarnowskiej
Nowy dynamizm

Choć termin sesji plenarnej wciąż nie jest znany, dwa kolejne synodalne dokumenty są już praktycznie na nią gotowe.

W tarnowskiej Kurii Diecezjalnej 20 stycznia 2021 r. odbyło się pierwsze w Nowym Roku posiedzenie Komisji Głównej V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Biskup tarnowski Andrzej Jeż, wprowadzając w obrady, podkreślił, iż całe dzieło synodalne polega właściwie na tym, aby odkrywać wolę Bożą tu i teraz, by myśli Boże przenikały i kształtowały myśli ludzkie. Ks. Piotr Cebula streścił zebranym myśli dziekanów odnośnie do Synodu, wyartykułowane na odbytej niedawno, 16 stycznia br., sesji dziekańskiej. Stało się to kanwą dyskusji członków KG, którzy zastanawiali się jaką optymalną synodalną drogę obrać w dobie wciąż trwającej pandemii. Tematyka dyskusji była szersza, obejmując także m. in. kwestie konspektów przygotowywanych przez poszczególne komisje, organizację niedziel synodalnych, oraz funkcjonowanie PZS-ów, w których już można by dostrzegać zalążki przyszłych gremiów aktywizujących w parafiach recepcję V SDT.

Najważniejszym punktem XXI spotkania KG było rozpatrzenie poprawek do dwóch synodalnych dokumentów: “Przepowiadanie Słowa Bożego w diecezji tarnowskiej”, oraz “Dobra kultury diecezji tarnowskiej. Wartość, znaczenie, ochrona”. Oba dokumenty już wcześniej zostały wysoko ocenione przez Komisję Główną oraz zyskały pozytywną opinię Komisji Prawnej oraz Teologicznej. Zgromadzeni – głosując nad poprawkami przez podniesienie dłoni – nadali ostateczną formę dokumentom, tym samym opowiadając się za ich przekazaniem do dalszego procedowania na sesji plenarnej. Choć, ze względu na pandemię, termin IV sesji plenarnej nie jest wciąż znany, dwa kolejne synodalne dokumenty są już praktycznie na nią gotowe.

Biskup tarnowski Andrzej Jeż zaapelował, aby w tym wyjątkowym covidowym czasie pamiętać również o modlitewno-refleksyjnym wymiarze Synodu; zaś synodalne komisje niech z jeszcze większym zaangażowaniem pracują na projektami dokumentów końcowych. – Spoglądając już teraz w kierunku świata popandemicznego, możemy postawić tezę, iż zachodzące procesy nie zmienią charakterystyki sytuacji, lecz nadadzą jej szerzy ogląd, nie wolno nam więc tracić synodalnej dynamiki – akcentował pasterz Kościoła tarnowskiego.

Następne spotkanie Komisji Głównej V Synodu Diecezji Tarnowskiej planowane jest na 15 lutego br.

ks. Andrzej Turek, rzecznik V SDT

rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Michał Koralik
play
Słowo za słowo (NS) - Piotr Stach
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN