“Pamiętajcie: służyć młodym znaczy służyć Kościołowi”! – św. Jan Paweł II

02.03.2021

Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, pod patronatem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża organizuje plebiscyt „Mój Katecheta – słucha, rozumie, towarzyszy“.

W czasie epidemii dzieci i młodzież zdalnie uczą się nie tylko matematyki, przyrody, ale również religii. Jednak przeprowadzenie katechezy zdalnie wydaje się jeszcze trudniejsze, bardziej wymagające, bo religia to nie tylko przyswojenie materiału, ale przede wszystkim doprowadzenie dzieci, młodzieży i dorosłych do spotkania z Chrystusem, do głębokiej z Nim zażyłości. Katecheza to również szkoła modlitwy, towarzyszenie młodemu człowiekowi w procesie Jego wszechstronnego rozwoju.

Aby katecheza miała właściwy sobie charakter i była pozytywnie przyjęta ważna jest osoba katechety. Jego postawa ma zasadniczy wpływ na to, co głosi w imieniu Chrystusa i Jego Kościoła.

Celem inicjatywy jest docenienie katechetów – osób świeckich, księży oraz sióstr i braci zakonnych – pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz szkołach średnich, a także poszukiwanie autorytetów dla dzieci i młodzieży.

Jak zgłosić swojego kandydata?

Imię i Nazwisko nauczyciela religii należy wysłać e-mailem na adres katecheta@rdn.pl
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko katechety, nazwę szkoły, w której uczy, wskazanie kategorii, której dotyczy nominacja oraz krótkie uzasadnienie, dlaczego właśnie on zasługuje na tytuł…..

Kategorie:
Ksiądz katecheta, siostra, brat zakonny od edukacji przedszkolnej i podstawowej region sądecki
Ksiądz katecheta, siostra, brat zakonny od edukacji przedszkolnej i podstawowej region tarnowski
Ksiądz katecheta, siostra, brat zakonny od edukacji ponadpodstawowej region sądecki
Ksiądz katecheta, siostra, brat zakonny od edukacji ponadpodstawowej region tarnowski

Katecheta świecki od edukacji przedszkolnej i podstawowej region sądecki
Katecheta świecki od edukacji przedszkolnej i podstawowej region tarnowski
Katecheta świecki od edukacji ponadpodstawowej region sądecki
Katecheta świecki od edukacji ponadpodstawowej region tarnowski

REGULAMIN

rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Zbigniew Mączka
play
Słowo za słowo (NS) - Tadeusz Frączek
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN