Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

08.12.2020

– Ta uroczystość jest przesycona nadzieją dla całej ludzkości i poszczególnych osób – mówi radiu RDN biskup tarnowski Andrzej Jeż. Dziś uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. papież Pius IX.

Maryja wolna od grzechu pierworodnego, którego skutki nosimy w naszym życiu jest dla nas źródłem odnowy – dodaje bp Jeż. – Daje nam to poczucie, że człowiek może się odnowić mocą Bożej łaski. Nie osiągniemy takiego przywileju jak Maryja, ale możemy mocą zasług zbawczych Jezusa Chrystusa wejść na drogę świętości, możemy odnowić nasze życie wewnętrznie i całą otaczającą nas rzeczywistość, aby ona była bardziej Bożą, tzn. także bardziej ludzką, gdyż w ostatnim czasie dostrzegamy dehumanizację człowieka – dodaje biskup.

Przypomnijmy, że 8 grudnia między 12 a 13 przypada Godzina Łaski. To szczególny czas modlitwy. Według objawień Pieriny Gilly, Maryja obiecała, że modlącym się w tym czasie ześle wiele łask dla duszy i ciała.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest także świętem patronalnym dla wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

Eucharystii sprawowanej w seminaryjnej kaplicy będzie przewodniczył i homilię wygłosi prepozyt Kapituły Kolegiackiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Bochni i wykładowca teologii dogmatycznej ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski.

Po Mszy św. odbędzie się akademia. Zaplanowano wykład ks. prof. Janusza Lekana, prof. KUL pt. “Dogmat Niepokalanego Poczęcia w perspektywie oddolnej” oraz obraz sceniczny “Wielka Boga-Człowieka Matko!…” w wykonaniu alumnów.

Posłuchaj:
bp Andrzej Jeż
Ewa Biedroń
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Krzysztof Gil
play
Słowo za słowo (NS) - Andrzej Gut-Mostowy
play
Słowo za słowo (NS) - Adam Konicki
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN