Zabytki wypięknieją – Konkurs “Ochrona zabytków Małopolski 2021”

03.12.2020

Trwa nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach na terenie województwa małopolskiego. O wsparcie mogą ubiegać się właściciele lub użytkownicy obiektów zabytkowych. Do tego grona należą także parafie.

Zadania, na realizację których może być udzielona dotacja z budżetu województwa małopolskiego obejmują prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru. Mogą to być m.in. dzieła architektury i budownictwa, zabytkowe cmentarze, miejsca upamiętniające wybitne osoby i wydarzenia historyczne a także badania konserwatorskie lub architektoniczne.

Do konkursu mogą być składane wnioski na realizację zadań, które będą się rozpoczynać nie wcześniej niż 1 stycznia, a kończyć nie później niż 31 grudnia.

Maksymalna kwota dotacji z budżetu województwa małopolskiego nie może być większa niż 200 tys. złotych. Samorząd Województwa Małopolskiego może przyznać dotację większą na ratowanie zabytków, których istnienie zagrożone jest skutkami kataklizmów lub katastrofy budowlanej.

Wnioski o dotacje należy wypełniać w formie elektronicznej za pośrednictwem nowego elektronicznego generatora wniosków, dostępnego pod adresem www.pozarzadowa.malopolska.pl do 15 grudnia.

Następnie wygenerowaną i wydrukowaną wersję papierową z załącznikami należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie.

Posłuchaj:
Ewa Biedroń
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Witold Kozłowski
play
Słowo za słowo (NS)- Leszek Skowron
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN