Zmarł śp. Ks. Andrzej Klimek – emerytowany proboszcz parafii Złockie

16.10.2020

Msza święta pogrzebowa będzie celebrowana w kościele parafialnym w Złockiem w niedzielę, 18 października o godz. 14.00.

Ks. Andrzej Klimek urodził się 19 września 1950 roku w Nowym Sączu, jako syn Stanisława i Stefanii z domu Łączek. Pochodził z parafii Zabrzeż. Egzamin dojrzałości złożył w 1968 roku w Krościenku nad Dunajcem. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 2 czerwca 1974 roku, w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: Zagórzany (od 24 czerwca 1974 roku), Kolbuszowa (od 6 sierpnia 1977 roku), Tarnów – Klikowa i Lubzina (od 7 czerwca 1983 roku).

W dniu 2 lipca 1984 roku został mianowany proboszczem nowoutworzonej parafii pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca NMP w Skrzyszowie. Z dniem 18 sierpnia 1993 roku otrzymał nominację na urząd proboszcza parafii pod wezwaniem Narodzenia NMP w Złockiem. Ponadto sprawował obowiązki dekanalnego wizytatora nauki religii w dekanacie Krynica. Urząd proboszcza parafii Złockie pełnił do 8 sierpnia 2020 roku, następnie pozostał w tejże parafii w charakterze rezydenta.

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w dniu 10 grudnia 1988 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w dniu 1 kwietnia 1993 roku diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto.

Wydawca
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Piotr Chęciek
play
Słowo za słowo(NS) - Jan Kotarba
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN